-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43420 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

همسرم توجهي به من ندارد، اما با همكارانش رفتاري صميمي دارد. او بسيار تعصبي است به طوري كه نمي توانم با برادر شوهرم احوالپرسي كنم، ولي خود روابط گسترده اي با نامحرم دارد. مرا راهنمايي كنيد؟

خواهر گرامي! در محيط خانوادگي، وجود اعتماد و اطمينان بين زن و مردم امري ضروري است كه بدون آن زندگي خانوادگي در كام آن ها تلخ و دشتوار مي گردد. آفت مهم اعتمادواطمينان،سوء ظن و بدبيني است و منشأ اساسي بدبيني پيش داوري است كه در مورد شما نيز اين امر صدق مي كند از اين كه همسرتان با نامحرم تماس دارد و به دليل ضرورت شغلي با آن ها معاشرت مي كند اين احساس به شما دست داده است كه شما را دوست ندارد در حالي كه ممكن است چنين نباشد. معمولا‍‍ً بعضي از افراد در محيط كار خوش اخلاق ترند، ولي در محيط منزل روحية شادي ندارند و بعضي بر عكس اند چه بسا خودشان نيز از اين امر ناراضي اند، اما نمي توانند رفتار خود را تغيير دهند. براي رهايي از بدبيني بايد در مرحلة نخست با خيال هاي خود ساخته مقابله نماييد. پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد: راه نجات از سوء ظن آن است كه آن را تصديق نكند و ترتيب اثر ندهد.1 مثلاً اگر به ذهنتان خطور كرد كه همسرتان شما را دوست ندارد و يا محبت ديگران را بر محبت اهل خانواده ترجيح مي دهد فوراًاين فكر را از خود دور كن و به كاري كه شما را از آن منصرف دارد بپرداز. روايات اسلامي سفارش مي كند كه مسلمانان رفتار و گفتار برادران مسلمان خود را به صحت حمل كنند.

امام علي(ع) مي فرمايد:كار برادر ديني خود را به بهترين وجه آن حمل كن تا آن جا كه راه توجيه بر تو بسته شود و به هيچ سخني كه از او صادر مي شود بدگمان مباش تا محمل خوبي براي آن بيابي.2

اگر شوهرتان به خانه آمد و با شما گرم نگرفت اين بي تفاوتي را به خستگي حمل نماييد و هرگز آن را نشانة كدورت و دشمني ندانيد. قطعاًبا اين برخورد قاطع بدبيني از بين خواهد رفت. در اين مدت كه شما با همسرتان زندگي كرده ايد خلافي از ايشان نديده ايد و قضاوت كنوني شما بر اساس حدسيات است. خوش برخورد بودن و خوش اخلاقي دليل خيانت نيست. قرآن مجيد ما را از بدگماني بر حذر داشته و به صراحت فرموده است: اي كساني كه ايمان آورده ايد از بسياري از گمان ها اجتناب كنيد؛ زيرا بعض گمان ها گناه است.3

تهمت زدن از گناهان كبيره است. امام صادق(ع) مي فرمايد: بهتان زدن به شخص بي گناه از كوه هاي بزرگ سنگين تر است .4

با بدبيني تنها به خود آسيب مي زنيد رنج و محنت و عذاب دروني از آثار بدبيني است. امام علي(ع) مي فرمايد: بدبين از همه كس وحشت دارد.5

با بدبيني نمي توانيد محبت واقعي را اظهار كنيد و اين امر بر استحكام نظام خانواده تأثير مي گذارد. كسي كه تصور نازيبايي از همسرش دارد هر چه بخواهد محبت كند احساس مي كند كه آن ها ظاهر سازي است از اين رو لازم است بدبيني را از خود دور كني و با اظهار محبت و اخلاق خوش چنان در قلب شوهرت جا باز كني كه جز تو كسي را نبيند و به كسي جز تو نينديشد. نكتة ديگر آن است كه موضوع برگماني خودت را با با هر كس در ميان نگذار؛ زيرا ممكن است واقعاً دشمن شما حسود باشد و بر بدبيني شما بيفزايد. اگر واقعاً سوء ظن بر طرف نشد موضوع را با شوهرت در ميان بگذار، البته به قصد كشف حقيقت نه به عنوان اعتراض.

بنابراين،توصية ما آن است كه با تقويت ايمان و رابطه با خداوند و ترتيب اثر ندادن به پيش داوري و حمل بر صحت كردن كارهاي همسرتان ميتوانيد از بدگماني نجات يابيد و با عشق و صفا و اظهار محبت كانون خانوده را گرم نگه داريد و جوّ اعتماد و اطمينان را حاكم نماييد.1 جامع السعادات، ج 1، ص 282.

2 اصول كافي، ج 4، ص 66.

3 حجرات (49) آية 12.

4 بحارالانوار، ج 72، ص 194.

5 غرر الحكم ، ج 2، ص 712.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.