-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43491 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چادر چه نقشي در حجاب دارد؟

خواهر گرامي ! مسألهء حجاب در قرآن اين گونه آمده است : .()

(پـاورقي 1.نور (24 آيهء 31

در اين كه زن به خاطر وضع خاصي كه دارد و خداوند او را موجودي لطيف و پرجاذبه خلق كرده است , شكي نيست . و به همين جهت خداوند متعال از او خواسته است در مقابل افراد نامحرم , خودش را بپوشاند.() زن با حفظ(پـاورقي 2.همان .

حريم خود دو كار انجام مي دهد:

1 خود را از تعرض و تجاوز بيگانه محفوظ و مصون مي دارد;

2 فرد نامحرم از چشم چراني و حريم شكني دست برداشته و همين مسئله براي او امتياز مثبتي خواهد بود.

پس زن هم خودش را حفظ كرده و هم ديگران را از حريم شكني بر حذر داشته است . پس حق چنين زني اين است كه دو ثواب برايش منظور شود.

ما در صدد بيان اين مطلب نيستيم كه حجاب فقط در چادر خلاصه مي شود; سخن ما دربارهء مصونيّت زن از سوءاستفاده هاي احتمالي است . هر چه زن خود را بيش تر بپوشاند درصد مصونيتش بالاتر خواهد رفت . در دوران صدراسلام شايد وضع جامعه به اين شكل نبوده . بعضي از زنان در جامعهء امروزي به شكل زننده اي بزك كرده , در كوچه وخيابان آشكار مي شوند. چنين زناني دو گناه انجام مي دهند:

1 خودشان را نپوشانده و با اصل حجاب مخالفت كرده اند ;

ج 2 باعث سقوط و انحراف ديگران شده اند.

امروزه چادر نشانهء ملّي حجاب ايرانيان و بسياري ديگر از زنان ساير كشورها است .

زن مسلمان و متدين و باهوش سعي مي كند تا آن جا كه ممكن است راه سوء استفادهء اجنبي و نامحرم را بر خودببندد و چادر را براي اين بر مي گزينند كه تمام اندامش را به شكل مساوي مي پوشاند. زني كه با مانتو و روسري وشلوار به خيابان مي آيد, خصوصاً اگر از رنگ هاي روشن و تند استفاده كند, هر چند انسان مذهبي و معتقد باشد, ولي نمي تواند از تعقيب و گريزهاي افراد سست ايمان به دور باشد. متأسفانه جامعهء امروزي تنوع طلب شده است .جامعه اي كه لباس در آن نقش حجاب را ندارد. لباس در جامعهء امروزي وسيلهء فخر فروشي و جلب نگاه است .دختران و پسران امروزي با آرايش هاي غليظ و تند در اجتماع ظاهر مي شوند و هم خود و هم ديگران را به گمراهي مي كشانند. مقصود از اين سخن اين نيست كه اگر كسي با مانتو و مقنعه يا روسري به خيابان آمد, حتماً هدف ومقصودي دارد, بلكه بسياري از دخترانِ معصوم ما به علت درك ناصحيحي كه از حجاب دارند, در مقابل پدران ومادران متعصب خود مقاومت و رفتار ديگران را تقليد مي كنند.

خواهر محترم ! سخت گيري پدري نسبت به حجاب با چادر خوب است , اگر چه ايشان مي توانند از راه منطقي ويا رفتاري ملايم تر, احساس خود را به شما منتقل كنند. در هر حال خوب است در اين سن و سالِ حساس ـ كه هرگونه حركت مغاير با وقار, موجب تهييج شهوت افراد نابخرد مي شود ـ بيش تر مواظب خود باشيد و امنيت خاطربالايي براي خود فراهم كنيد.

افرادي كه چادر بر سر مي گذراند, رياكار نيستند, بلكه راه سوء استفاده بر خود را مي بندند. اگر چنين چيزي موجب ريا شود, پس مردم نبايد به مسجد بروند, چون در نظر ديگران آدم هاي مؤمني به نظر مي آيند, و چون ريامي شود, نماز خواندن آن ها نيز ريايي خواهد بود و بايد نماز نخوانند! اين منطق صحيح و درستي نيست . انسان براي خدا زندگي مي كند, براي خدا درس مي خواند براي خدا عبادت مي كند, چون عبادت حق او است .

پس سخت گيري پدرتان فقط به خاطر دلسوزي و تعصب ديني است . در تاريخ زندگاني حضرت فاطمهء زهرا3ي خوانيم كه صورت حضرت را هيچ اجنبي و نامحرمي نديد. پس حضرت يك گام فراتر از چادر و يا حجاب آن روز برداشته و حتي صورت خود را مي پوشاندند.

پس اكنون كه جامعه طرز تلقي خاصي از حجاب دارد و در بسياري از مردم اين عقيده پاي گرفته كه حجاب فقطبا چادر تعريف نمي شود, بعضي با برداشتن چادر و استفاده از مانتو و مقنعه با رنگ سنگين و مات و استفاده ءفردايشان از مانتو با رنگ روشن و روسري و در روزهاي بعد با اين تلين كه حالا اگر مانتو كمي كوتاه تر و شلوارساده تبديل به شلوار لي شد, چه اشكالي دارد, در حالي كه حجاب سرجايش هست . و بعد اگر روسري كمي به عقب برود و جوراب در پا نباشد, باز موضوع مهمي نيست و اين ها را اسلام مي بخشد, راه را براي ورود تهاجم فرهنگي بازمي كنند. كسي كه به سادگي چادر از سر بر مي دارد, به سادگي در آينده اي نه چندان دور بيش تر از خود رفع حجاب مي كند. پس اگر كسي نخواهد از چادر به عنوان حجاب استفاده كند, بايد از لباس مناسبي استفاده كند كه مانند چادربدن را از نامحرم بپوشاند. خواهر گرامي , به هوش باشيد. امروز دام هاي فراواني براي جلب و سوء استفاده ازچهره هاي معصوم دختران و پسران در جامعه گسترده شده است . اميد است از اين دام ها به دور بوده و اسباب آرامش خود و خانواده را فراهم كنيد و به خاطر لجاجت با پدر و يا مادر از خواندن نماز دست نكشيد كه نماز ستون دين است و حتي از فردي كه در حال غرق شدن است , نماز ساقط نيست , هر چند با اشاره و در دل بخواند.

اميدواريم جواب نامه را با حوصلهء فراوان چند بار بخوانيد. خوب است در اين زمينه بيشتر مطالعه كنيد.خصوصاً از مطالعهء كتاب استاد شهيد مطهري بهره جوييد و مطمئن باشيد پدر و مادر خيرخواه شماهستند و اگر تند صحبت مي كنند, به خاطر علاقه به شما است , زيرا مي ترسند انتخاب شما براي آينده تان مفيد نباشد.لذا خوب است با آرامش و تأني با آنان به صحبت بنشينيد و بكوشيد آن چه به مصلحت شما است , انتخاب كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.