-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43492 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:29

مادر دوستم به خاطر از دست دادن شوهر و پسر بزرگش , زندگي را بر خود و ديگر اعضاي خانواده تلخ كرده است . دوستم از اين بابت رنج مي برد. آيا راه حلّي براي اين موضوع وجود دارد؟

مرگ اعضاي نزديك خانواده بسيار سنگين و تلخ است .

در خانوادهء دوست شما مرد خانواده و پسر بزرگش چند ماه است كه در اثر تصادف به ديار باقي رفته اند, و اين مصيبت كمي نيست . اگر مادرِ دوستتان گريه و زاري مي كند حق دارد, چون به اين زودي نمي تواند خود را با وضع موجود مطابقت دهد. فقدان يك عزيز از اعضاي نزديك خانواده اثر بدي را در وجود ديگر افراد خواهد گذاشت , به ويژه وابستگان متوفاي دوستتان كه دو نفر بودند. خصوصاً پدر كه جايگزيني ندارد. در هر صورت گذشت زمان شدت اثر مصيبت ها را كم مي كند.

يكي از نعمت هاي بزرگ خداوند متعال , نسيان و فراموش كردن مصيبت هايي است كه در زندگي انسان رخ مي دهد. گذشت زمان بستر نسيان را فراهم مي كند.

امام صادق 7در باب فائدهء نيسان فرمود:

فراموشي نبود, هيچ كس از مصيبتي بي غم نمي ماند و حسرت بر او منتفي و تمام نمي شد>. فراموشي موجب مي شودانسان به حالت تعال در گردد و براي او حسرت و افسوس ماندگار نباشد. مثلاً عزيزي از جمع خانواده دار فاني راوداع مي كند; طبيعي است كه خانواده به خاطر فقدان او به سوگ مي نشينند, ولي هر چه زمان بگذرد و فاصلهء فقدان بيش تر شود, به همان اندازه از شدت غم و اندوه كاسته مي شود, ولي اگر خداوند متعال نعمت نسيان را عرضه نمي كرد, هر چند زمان مي گذشت , ولي موجب نمي شد مصيبت كهنه يا فراموش شود.

در هر حال دوست شما بايد بپذيرد كه گذشت چند ماه نمي تواند موجب فراموشي آن حادثه تلخ شود و اگرحضور دوستتان در خانه موجب رنج بيش ترش مي شود, سعي كند به كتاب خانه برود و بيش تر وقت خود را در آن جا بگذراند تا اين كه به مرور اوضاع منزل عادي شود.

از بزرگان فاعيل درخواست كنند مادرشان را به صبر و بردباري سفارش كنند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.