-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43497 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

يك روش مناسب براي امر به معروف خانم هاي بي حجاب پيشنهاد كنيد

امر به معروف و نهي از منكر دو واجب عقلي و از دستورهاي الهي و وظيفهء همهء كساني است كه به جامعهء انساني و ارزش هاي معنوي مي انديشند و براي ترقي و پيشرفت جامعه مي كوشند, زيرا در جامعه اي كه فسادحاكم باشد, انسان به تعالي نمي رسد. البته امر به معروف و نهي از منكر از ظرافت خاصي برخوردار است كه هر كس نمي تواند بدون آموزش و زيركي و توانمندي آن را انجام دهد. چه بسا سخني يا عملي به عنوان امر به معروف و نهي ازمنكر نتيجهء معكوس مي دهد و عوض اين كه شخصي را از ضلالت نجات دهد, او را به گناه و معصيّت جري تر وجسورتر مي كند. بنابراين آمر به معروف و ناهي از منكر بايد روحيه و روان شخصي گناهكار را بداند تا بتواند با شيوه و نحوهء مناسب وظيفهء امر به معروف و نهي از منكر را انجام دهد.

پس نكتهء اوّل , آشنايي با خصوصيات اخلاقي و رواني فرد خاطي است .

نكتهء دوم , آگاه و علم به اين كه معروف چيست و منكر چيست .

نكتهء سوم , دلسوزي و ملاطفت و هدايت است , نه انتقامجويي و مفتضح كردن فرد خطاكار.

در مورد حجاب و جلوگيري از بدحجابي , آقايان و خانم ها مي توانند اقدام كنند, امّا خانم ها بهتر مي توانند اقدام كنند. براي اين مهم پيشنهاد ما اين است كه آيات و رواياتي را در زمينهء حجاب بيآموزند و حفظ داشته باشند و ازداستان ها و حوادثي كه بر اثر بدحجابي و مفاسدي كه به جهت آن در جامعه و روزنامه ها گزارش شده است , آگاهي داشته باشند و از راه بيان آن ها براي افراد بي حجاب و بدحجاب , آنان را ارشاد كنند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.