-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43538 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

پيش همه بستگان چه پدري و چه مادري بدون روسري ظاهر ميشوم. تنها پيش غريبهها روسري ميگذارم. آيا اين كار از نظر شرعي صحيح است؟ در منطقه مإ؛ خخ اگر كسي پيش فاميل محجّبه باشد، با او حرف نميزنند و عروسي نميكنند و... با اين حال بگوييد چه كنم اعتماد به نفس داشته و محجّبه باشم؟!

از نظر شرعي تنها پيش محارم ميتوان بدون روسري و حجاب ظاهر شد و به عنوان مثال پيش شوهر خواهر، پسر دايي، پسر عمو و برادر شوهر نميشود بدون روسري ظاهر شد.

حكم الهي به خاطر تمسخر و حرف نزدن وطرد شدن از جامعه و خواستگاري نكردن عوض نميشود. به خداوند اتكال داشته باشيد و طبق اوامر و نواهي او عمل كنيد كه شما را تنها نخواهد گذاشت و حتماً به شما كمك ميكند و محبوبيت شما را در دل ديگران مياندازد.

قرآن ميفرمايد: اي مؤمنان: اگر خدا را ياري كرديد (گوش به حرف او باشيد) شما را ياري خواهد كرد و شما را در كارها ثابت قدم نگه ميدارد.(1)

در آيه ديگر ميفرمايد: آن هايي كه ايمان آوردند و عمل صالح و شايسته انجام دادند، به زودي خداوند محبّت و عشق آنها را در دل ديگران قرار ميدهد.(2)

براي اعتماد به نفس، جزوهاي ارسال ميگردد. اميدواريم مفيد باشد.

پي نوشتها:

1. محمد (47) آيه 7.

2. مريم (19) آيه 96.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.