-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43540 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:62

در حديثي است كه سجده برتربت اباعبدالله الحسين(ع) حجابهاي هفتگانه را خرق ميكند. حجابهاي هفتگانه چيست؟

معاوية بن عمار گويد: امام صادق(ع) دستمال (بقچه) زردي از ديبا داشت كه تربت امام حسين(ع) در آن بود و هنگام نماز آن را بر سجاده خويش ميريخت و بر آن سجده ميكرد و ميفرمود: سجده بر تربت حسين(ع)، هفت پرده (آسمان) را ميشكافد (و نماز را به درجه قبول ميرساند).(1)

مراد از حجابهاي هفتگانه، طبق آيات و روايات متعدد، مانعين صعود و قبول اعمال انسان در آسمانهاي هفتگانه است. قرآن مجيد در سورههاي فصّلت و طلاق و نوح و ملك و نبأ از آسمانهاي هفتگانه سخن ميگويد، چنان كه در سوره ملك آيه دوم ميفرمايد: الذي خلق سبع سموات طباقاً؛ خدايي كه هفت طبقه آسمان آفريد. نيز در سوره نبأ آيه دوازدهم ميفرمايد: و بنينا فوقكم سبعاً شداداً؛ بر فرازتان هفت آسمان استوار برافراشتهايم.

در روايتي از بحارالانوار، معاذ بن جبل از پيامبر گرامي حديث مفصّلي را نقل ميكند كه به اين شرح است:

معاذ بن جبل گويد: حديثي را از پيامبر(ص) شنيدم كه اگر اين حديث را حفظ كني، به تو نفع خواهد داد. فرمود:

همانا خداي سبحان قبل از آن كه آسمانهاي هفتگانه را خلق كند، هفت فرشته را خلق كرد. سپس در هر آسماني، ملكي را قرار داد كه بر در ورودي اين طبقات آسمانها قرار گيرند تا حافظان عمل انسان، عمل او را از صبح تا غروب يادداشت كنند. سپس حافظان و نگهبانان انسان، عمل او را بالا ميبرند. براي اين عمل نوري است همانند نور خورشيد، تا اين كه به آسمان دنيا ميرسد. در اين جا است كه جلوي عمل انسان گرفته ميشود، كه اين خود يك حجاب از حجابها و پردههاي هفتگانه آسمانها است. در اينجا به عمل انسان دستور ماندن ميدهند. پس اگر صاحب اين عمل، داراي گناهي باشد، مثلاً غيبتي كرده باشد، فرشته غيبت مانع ورود اين عمل به طبقات و حجابهاي ديگر آسمان ميشود و ميگويد كه اين را خداي سبحان به من امر فرموده است. ممكن است اين عمل به آسمان دوم برسد كه در آن جا هم ملكي است كه اگر صاحب اين عمل با عملش قصد دنيوي داشته است، باز مانع بالا رفتن اين عمل به طبقه سوم آسمان ميشوند، مگر اين كه اين عمل با صدقه و نمازي همراه باشد. همين طور تا آسمان هفتم، در هر طبقه ملكي است كه اگر خداي ناكرده، انسان عجب يا حسد يا بي رحمي و امثال آن را در دنيا داشته باشد، جلوي اعمال گرفته ميشود.(2)

بنابراين اگر كسي بر تربت امام حسين(ع) از روي اخلاص و ايمان سجده كند، حجابها و پردههاي هفتگانه آسمان را كنار ميزند و عمل خود را به آسمان هفتم و مرتبه قبول خداي سبحان ميرساند.

پينوشتها:

1 - معارف و معاريف، ج3، ص 523 - 533.

2 - علامه محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج67، كتاب ايمان و كفر، حديث 20، ص 246 - 248، چاپ بيروت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.