-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43541 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

با توجه به اين كه مدتي است شوهرم از دنيا رفته است، براي بالا بردن روحيه معنوي خود و يا دادن به ديگران چه بايد بكنم؟

بالا بردن روحيه معنوي در صورتي ميسر است كه موانع و مقتضيات برطرف شود، بايد زمينههاي اُفت معنوي را بشناسيد، عواملي كه باعث اُفت معنوي ميشود:

1 - گناه و معصيت، مخصوصاً غيبت كردن.

2 - تشتّت افكار.

3 - غفلت و دوري از خدا.

4 - توجه بيش از اندازه به مظاهر و جلوههاي دنيا يا حرف زدن و سخن گفتن در اين زمينه.

5 - دوستان و همكاراني كه دچار غفلت و دوري از خدا هستند و با انسان مأنوس اند و بيش از اندازه حرف ميزنند.

6 - هجوم افكار مختلف و خوف و هراس از آينده.

اينها مواردي هستند كه ميتوانند هر كدام سهمي در دوري معنوي انسان داشته باشند.

براي بالا بردن روحيه معنوي بايد اين موانع را بر طرف كنيد، به اضافه اين كه مثلاً نمازهايتان را با توجه بيشتري بخوانيد و ركوع و سجود را طولانيتر كنيد. به معاني نماز توجه كنيد. قبل و بعد از نماز مناجات داشته باشيد. در هر صبح و شام چند آيه از قرآن را تلاوت كنيد. در كوچه و خيابان وقار و سنگيني و حجاب خود را حفظ كنيد. سعني كنيد حقوق دانشآموزان را محترم بشماريد.

اخلاق خوش و رضايت بخشي از خود ارائه دهيد، به طوري كه كسي از معلمان و دانشآموزان از شما به ناحق ناراضي نباشد.

در پايان درصدد باشيد اگر مورد مناسبي براي ازدواج به شما مراجعه كرد، از آن سر باز نزنيد كه رضايت خدا در آن است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.