-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43546 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

و 3 و 2 - اگر زن شاغل باشد، ميتواند بدون اجازه همسر از حقوق خود استفاده كند يا حتماً بايد با اجازه همسر باشد؟ از شرايط ضمن عقدمان اين بود كه هر موقع بخواهم از مال خودم به خانوادهام كمك كنم.

آيا اگر همسرم از اين كار ناراحت شود، اشكال دارد؟ و آيا لازم است حتماً به شوهرم اطلاع دهم كه هر ماه مبلغي از حقوقم را به مادرم ميبخشم؟

اشتغال زن درخارج از منزل نيازمند اذن شوهر است، مگر اين كه درحين عقد ازدواج شرط شده باشد كه زن ميتواند در خارج از منزل به كار اشتغال داشته باشد. در هر صورت زن از مال خودش حق دارد استفاده كند و يابذل و بخشش نمايد و نيازي به اذن شوهر نيست. تفاوتي نميكند كه مال را از طريق اخذ حقوق كارمندي ياكارگري تحصيل كرده باشد يا مهريه و ارث و امثال آن باشد.

جلب رضايت مادر به هر طريق ممكن از جمله كمك مالي، كاري پسنديده و مورد رضايت خداوند است.

هر كاري كه مورد رضايت خدا باشد، خير و سعادت دنيا و آخرت را دنبال دارد. لزومي ندارد آن چه را كه از مال خويش به مادرت يا فرد ديگري بذل و هبه ميكني، شوهرتان رامطلع سازي. اگر زماني متوجه شد كه شما از ملك و مال شخصي خود بذل و بخشش داري و از شما سؤال نمود، با صداقت واقعيت را بيان كن و بگو: جهت جلب رضايت خدا خواستم از اين طريق رضايت و خشنودي مادرم را به دست آورم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.