-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43548 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

آيا حجاب زنان با چادر مشكي بهتر است ؟ مگر نه اين است كه رنگ سياه مكروه است ؟ مگر حجاب با البسهء رنگين مشكل دارد و هزاران دلار صرف واردات چادر و پارچه هاي مشكي نمي شود؟ چرا بايد اين ها به اسم اسلام تمام گردد, آن هم ديني كه بسيار به روحيه و روان انسان ها داده است ؟ .

از آيات و روايات فراوان كه دربارهء زنان وارد شده است , استفاده مي شود كه بايد زنان عفّت و حجاب و پوشش مناسب داشته باشند, به حدّي كه براي نامحرمي جلوه نكند. و او را به خود جلب و جذب ننمايند. حال اين پوشش به واسطهء بيرون نيامدن از خانه باشد يا به واسطهء پارچه و لباس , بايد مراعات شود. در جايي قيد نشده است كه حتماً بايد لباس آنان به رنگ مشكي باشد يا حتماً چادر باشد, بلكه مقصود پوشش حجم بدن است . كسي ازعلماي دين اصرار نكرده است كه حتماً لباس و چادر مشكي پوشيده شود. اگر زن ها بخواهند از خانه بيرون بيايند,بايد پوشش آنان طوري باشد كه مردان را به خود جذب مكند و باعث فساد در جامعه نشود. بد نيست چند روايت درزمينهء سلوك زنان ذكر كنيم و بعد نتيجه گيري كنيم : .(1)

پيامبر6فرمود: .(2)ً

ده ها روايت نظير اين ها هست كه در كتب شيعه و سني دربارهء بانوان و سلوك و منش آنان آمده است و همگي دلالت دارد خانم ها بايد خود را محافظت كنند تا باعث ايجاد فساد در جامعه نشوند. اگر پوشش زن واجب شده , به ملاحظهء اين مسائل است .

مفاسد اجتماعي , قتل و غارت ها, خودكشي ها, فرزندان سر راهي , سقط جنين ها, بيماري هاي زنانگي و بروزايدز و پاشيدگي كانون گرم خانواده و مشكلات روحي و رواني شوهران و زنان و فرزندان از آثار هرزگي و برهنگي وبدحجابي است كه دامنگير جامعهء بشري شده است و هيچ راه صحيح و معقولي به جز اجراي دستورهاي اسلامي به نظر نمي رسد. پوشش اسلامي براي بانوان از ضروريات ديني است . حال با چادر باشد يا چيز ديگر; لباس مشكي باشد يا لباس رنگي . مهم آن است كه نبايد جذابيت داشته باشد, به طوري كه مردان را به خود جلب كند و باعث پاشيدگي خانواده اي شود. البته اين كه زنان مؤمن ايراني غير ايراني لباس مشكي يا چادر مشكي مي پوشند, به هت اين است كه جاذبيت كمتري داشته باشد و از اشاعهء فساد بپرهيزند و نامحرمان را به خود جذب ننمايند.

اين كه فرموده اند: هزاران دلار صرف واردات چادر مشكي مي شود, بسيار عجيب است , زيرا اوّلاً كسي نگفته است چادر مشكي را از خارج وارد كنند. مي توان در داخل توليد كرد

ثانياً اگر چادر نپوشند, بايد چند برابر آن خرج لباس هاي ديگر بكنند, چون خواه ناخواه بايد لباس هاي جذّاب وبا مدل هاي روز و نو به نو باشد, چون روحيهء زنان زيباپوشي است . بنابراين هزينهء بيشت تري را مي طلبد, امّا چادريك مدل بيش تر ندارد و براي مدت ها كافي است .

ثالثاً مزيّت چادر اين است كه برآمدگي هاي بدن را مي پوشاند

رابعاً مخارجي كه مردم و جامعه بابت بي بندوباري ها بايد هزينه كنند, به مراتب بالاتر از يك يا دو چادر مشكي است .

اين كه فرموده ايد: اسلام به روحيه روان انسان اهميت داده , صحيح است , امّا به معناي اين نيست كه مردان بالباس ها و پوشش هاي دختران و زنان مردم روحيهء روان شان را شاد كنند و لذّت ببرند.

(پـاورقي 1.وسائل الشيعه , ج 14 ص 162

(پـاورقي 2.همان , ص 156

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.