-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43564 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

از آن جايي كه امر به معروف و نهي از منكر واجب كفايي نمي باشد, وظيفهء ما نسبت به كساني كه مثلاًاز نظر حجاب شرعي انحراف دارند چيست ؟

امر به معروف و نهي از منكر واجب كفايي است , نه عيني . اگر به اندازهء كفايت نباشد و شرايط موجودباشد, بر انسان واجب مي شود امر به معروف و نهي از منكر كند.

شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكر عبارت است از:

1 علم و آگاهي ; كسي مي تواند امر به معروف و نهي از منكر كند كه اوّلاً آن دو را بشناسد و ثانياً به احكام شرعي علم و آگاهي داشته باشد.

2 احتمال تأثير; احتمال بدهد سخنش در طرف اثر دارد, كه در غير اين صورت واجب نيست .

3 طرف اظرار بر معصيت داشته باشد; پس اگر بداند كسي كه واجبي را ترك كرده و معصيتي را مرتكب شده , ازاين عمل توبه كرده است , ديگر واجب نيست او را امر به معروف و نهي از منكر كند.

4 مفسده نداشته باشد; مفسده عبارت است از ضرر جاني , يا آبرو و حيثيتي و يا مالي قابل اعتنا.

5 واجب بودن معروف و حرام بودن منكر پيش فاعل ثابت بوده و در ترك واجب و فعل حرام عذري نداشته باشد. گفتني است : اگر معروف يا منكر از اموري باشد كه شارع مقدس به آن اهميت زياد مي دهد, مثل اصول دين وحفظ قرآن از خطرات و حفلظ عقايد مسلمانان يا احكام ضروريه بايد ملاحظهء اهميت شود و مجرّد ضرر, موجب واجب نبودن نمي شود.(1)

(پـاورقي 1.توضيح المسائل مراجع , ج 2 ص 618ـ 629

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.