-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43586 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

چرا حجاب در اسلام واجب است ، ولي در ديگر اديان واجب نيست و زنان به راحتي بدون حجاب مي گردند؟

حجاب و پوشش در اديان و اقوام پيش از اسلام بي سابقه نيست و قدر مسلم اين است كه حجاب قبل از اسلام در ميان بعض ملت ها حتي در ميان مردم ايران باستان وجود داشته است.[1]

حجاب از ضروريات و مسلمات دين مبين اسلام است و پس از آمدن اسلام همه مردم جهان موظف هستند كه اسلام را بپذيرند و ديني غير از اسلام مورد قبول نيست. قرآن مي فرمايد: و من يتبغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه و هو في الآخرهْْ من الخاسرين؛ هر كس جز اسلام آييني براي خود انتخاب كند از او پذيرفته نخواهد شد و او در آخرت از زيان كاران است.[2] پس علاوه بر اين كه حجاب در اديان ديگر هم بوده است مسئله اساسي اين است كه با آمدن دين حضرت محمد(ص) و ساير اديان نسخ شده اند و عموم انسان ها در واقع بايد از اسلام و قوانين آن پيروي نمايند، ولي عده اي بر اثر جهالت و عدم تحقيق وشرايط زماني و مكاني از اديان ديگر ( كه مورد قبول هم نيست)پيروي مي كنند و با تحريف در اديان آسماني شراب مي خورند، از گوشت خوك استفاده مي كنند وساير محرمات را انجام مي دهند و حجاب را هم رعايت نمي نمايند.

اينان در همه اين موارد از دين حق و قوانين آن سرپيچي كرده اند. و از سعادت ابدي و اخروي محروم گشته اند.

اسلام همان گونه كه شراب و محرمات ديگر را به خاطر مفاسدي كه در اين گناهان وجود دارد حرام نموده است، بي حجابي را هم بر اثر مفاسد گوناگون آن ممنوع فرموده است.

اسلام مي خواهد زن كرامت داشته باشد و وقتي درجامعه حضور پيدا مي كند به عنوان يك انسان ظاهر شود نه به عنوان جنس مخالف مرد. زن و مرد در درجه اول هر دو انسانند و هر دو بايد در محيط اجتماع و در برخورد با يكديگر به گونه اي ظاهر شوند كه ماية الودگي و ناپاكي جامعه نشوند. زن مسلمان، تجسم حرمت و عفت در جامعه است، حفظ پوشش و داشتن حجاب به نوعي احترام گذاردن به زن و محفوظ نگه داشتن وي از نگاه هاي شهواني و حيواني است. در محيطي كه حجاب است و شرايط ديگر اسلامي رعايت مي شود دو همسر تعلق به يكديگر دارند و احساساتشان و عشق و عواطفشان مخصوص يكديگر است، ولي در بازار آزاد برهنگي و بي حجابي كه عملاً زنان به صورت كالاي مشترك (لااقل در مرحله غير آميزش جنسي) در آمده اند ديگر قداست پيمان زناشويي مفهومي نمي تواند داشته باشد. بنابراين ، دين مقدس اسلام براي حفظ حرمت زن و حراست از آلودگي اجتماع و جلوگيري از شعله ورشدن غريزة جنسي ، رعايت حجاب را براي زنان لازم دانسته است.

مسئلة حجاب براي زن، يك حكم مسلم و قطعي اسلامي و قرآني است و خداي عالم با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد، حجاب را واجب فرموده است.

براي اطلاع بيشتر به كتاب حجاب شهيد مطهري و كتاب حجاب فتحيه فتاحي زاده را مطالعه فرماييد.

1[1] مرتضي مطهري، مسئله حجاب، ص 21؛ فتحيه فتاحي زاده، حجاب از ديدگاه قرآن و سنت، ص 15 و مصطفي حسيني دشتي ، معارف و معاريف، ج 4، ص 379، مادة حجاب.

1[2] آل عمران (13) آيه 85.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.