-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43623 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

من با توجه به اين كه تازه عقده كرده ام , شوهرم مي گويد بايد كاملاً تابع حرف هاي من باشي ,مثلاً اگر پدرم بگويد نامزدت بايد كم تر به خانه بيايد, شوهرم مي گويد من حق دارم هر روز به خانهء شما بيايم يامي گويد حق نداري با مادر و خواهرت به جايي بروي ؟ لطفاً در اين زمينه مرا راهنمايي كنيد.

علاقهء شوهرتان را قدر بنهيد و شما نيز نسبت به ايشان احترام بگذاريد و متقابلاً علاقه مند به وي باشيد. او از علاقه و عشقي كه به شما دارد, دوست دارد هر روز خدمتتان برسد, ولي از طرفي هم رفت و آمدايشان براي پدر و مادرتان شايد مشكل آفرين باشد, مثلاً به خاطر اين كه خواهر و برادر بزرگ در خانه داريدممكن است آثار نامطلوبي براي آنان داشته باشد; از اين رو, شايد پدر شما نمي خواهد نامزدتان خيلي رفت وآمد كند, ولي شوهرتان حق دارد شما را به خانهء خودشان ببرد و شما هم ممانعت نكنيد.

هم چنين , شوهرتان حق دارد كه شما را از رفت و آمد به بيرون خانه منع كند و شما مي توانيد با اجازه ءايشان , همراه با خواهر يا مادرتان به بيرون از خانه برويد.

سعي كنيد ابتداي زندگي تان را با اخلاق خوب و رفتار پسنديده و احترام متقابل شروع كنيد و با مخالفت بايك ديگر, زندگي خود را تلخ نكنيد. حقوق يك ديگر را مراعات كرده و از تك روي و خود خواهي بپرهيزيد وعشق و علاقهء خود را نسبت به يك ديگر ابراز داريد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.