-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43705 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

در اصول كافي ،ج4، باب 28 آمده است: مؤمني كه حجاب قرار دهد بين خود و برادر مؤمن خود، خدا بين او و بهشت 70 هزار ديوار قرار خواهد داد كه ضخامت هر ديوار هزار سال راه باشد. آيا اين مثال ها فقط براي شناختن عظمت موضوع است يا واقعي است؟

هر عملي كه انسان انجام مي دهد، اگر عملي صالح و براساس موازين الهي باشد، كمترين پاداش بهشت برين خواهد بود اما اگر عمل انسان در مسير گناه و نافرماني باشد، مجازات و كيفر الهي را بايد تحمل كند كه آتش دوزخ الهي است.

يكي از اموري كه نزد خداوند بسيار محترم و ارزشمند است، ارتباط بين مؤمنان است.

خدا براي عدم توجه و عدم اعتنا به حقوق ديگر مؤمنان، عذاب در نظر گرفته است. آنچه در اين روايت در قالب اعداد (هفتاد هزار ديوار و هر ديوار به اندازه هزار سال راه) ذكر شده، سه احتمال در آن قابل طرح مي باشد:

1 - براي بيان شدت و كثرت باشد كه مقدار زياد عذاب را بيان مي كند.

2 - چون در زبان عرب اوقات سخت و دردآور و همراه با اندوه را به طولاني بودن آن ، زمان راحتي و شادماني را به كوتاه بودن آن توصيف مي كنند، اينجا نيز شدت گناه و عظمت حرمت مؤمن را مي رساند. اگر كسي درخصوص روابط با مؤمن و تأمين نيازهاي وي كوتاهي كند و تقصير كار باشد، خداوند او را مجازات مي نمايد. كثرت عددي ، شدت مجازات را مي رساند.(1)

3 - اصولاً امور معنوي از عظمت بسيار برخوردارند و قابل مقايسه با امور مادي و حسّي در مقابل امر معنوي به ظاهر كوچك قرار مي گيرد، مثلاّ در روايتي آمده كه اگر نماز جماعت برپا شود كه شمار جماعت گزاران از ده نفر بيشتر باشد، اگر تمام درياها مركّب و درختان مداد شوند تا ثواب يك ركعت آن را بنويسند، نخواهند توانست، يعني ثواب يك ركعت بيشتر از تمام آنها خواهد بود. حال با توجه به اين گونه روايات مي توان گفت عمل معنوي خوب يا بد آن قدر بزرگ است كه امور مادي به ظاهر بسيار بزرگ ، در مقابل آنها ناچيزند و يا قابل مقايسه نيستند.

پي نوشت ها :

1 - تفسير راهنما، ج19، ص 346 و 347.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.