-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43706 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12135

كدام سوره به عروس و داماد، پسر و دختر، و قلب قرآن شهرت دارد، علت چيست؟ چه كسي اين نامها را براي اين سورهها انتخاب كرده است، چرا؟ آيا خواندن اين سورهها ثواب بيشتري دارد؟

عروس قرآن، سوره الرحمن و قلب قرآن، سورة يس است; اما سورهاي كه به داماد، پسر و يا دختر معروف باشد، وجود ندارد.

نامگذاري عروس و قلب، براي دو سوره الرحمن و يس، توسط پيامبر اكرمبوده است. آن حضرت ميفرمايد: براي هر چيزي عروسي است، و عروس قرآن، سورة الرحمن است.(مجمع البيان، طبرسي;، ج 6، ص 81، منشورات دار مكتبة الحياة.) و نيز ميفرمايد: هر چيزي قلبي دارد، و قلب قرآن، يس است.(همان، ج 5، ص 4.)

خواندن هر سورهاي، به تناسب خود، ثواب دارد، همان طور كه خواندن كل قرآن ثواب بسيار دارد.

پيامبر اكرمميفرمايد: هركس سورة الرحمن را بخواند، خداوند به ناتواني او (در اداي شكر نعمتها) رحم ميكند، و حق شكر نعمتهايي را كه به او ارزاني داشته، خودش ادا ميكند.(همان، ج 6، ص 81-82.)

امام صادقدربارة ثواب سورة يس ميفرمايد: هركس آن را در روز، قبل از آن كه غروب شود بخواند، در تمام طول روز محفوظ و پرروزي خواهد بود، و هركس آن را در شب، پيش از خفتن بخواند، خداوند هزار فرشته را بر او مأمور ميكند كه او را از هر شيطان رجيم و هر آفتي حفظ كنند... .(مجمع البيان، همان، ج 5، ص 3-4 / ر. ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 23، ص 91-94، دارالكتب الاسلاميه، همان، ج 18، ص 308-312.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.