-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43760 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا ديدن افراد نامحرم بدون حجاب اسلامي حرام است؟ اگر حرام است پس چرا تلويزيون فيلمهاي آنگونه نشان ميدهد؟

نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم و زن به بدن مرد نامحرم، خواه با قصد لذّت باشد يا بدون آن حرام است، ولي نگاه زن به بدن مرد نامحرم به آن مقدار كه معمولاً آن را نميپوشانند (مانند سر و صورت و گردن و مقداري از پا و دست) و همچنين نگاه مرد به صورت و دستهاي زن نامحرم تا مچ اگر به قصد لذّت نباشد اشكال ندارد.(توضيحالمسائل مراجع، ج 1، ص 416، مسأله 2433 رسالة امام خميني;، دفتر انتشارات اسلامي.)

قرآن مجيد درباره نگاه به نامحرم ميفرمايد: 1. قل للمؤمنين يغضّوا من أبصـَرهم...; 2. وَ قُل لِّلْمُؤْمِنَـَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـَرِهِنَّ... (نور، 30 و 31)

به مردان و زنان مؤمن بگو: چشمهاي خود را از نگاه به نامحرمان فرو گيرند. خداوند متعال آن گاه كه به مردان مؤمن اين چنين امر ميكند، ميفرمايد: اين براي آنها بهتر و پاكيزهتر است و آن گاه كه خطاب به زنان ميكند، ميگويد: اميد آنكه رستگار شويد; پس نگاه نكردن به نامحرم مقدّمه پاكيزگي و رستگاري است.

3. يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الاْ ئَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ; (غافر، 19) او چشمهايي را كه به خيانت گردش ميكند ميداند و از آنچه در سينهها پنهان است با خبر است.

غضّ، در آية 30 و 31 سورة نور به معناي كم كردن و نقصان است; يعني مردان و زنان مؤمن بايد نگاه خود را كم و كوتاه كنند; يعني چشم خود را پايين اندازند; گويي كه از نگاه خويش كاسته و صحنهاي را كه ديدن آن ممنوع است، از منطقه ديد خود بكلي حذف كردهاند. آيه عموميّت دارد و بايد از تمام آنچه نگاه به آنها حرام است، چشم برگيرند.(تفسير نمونه، آيتالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 14، ص 436.)

نگاه كردن به تلويزيون حكم عكس را دارد; يعني در مورد زناني كه آنها را نميشناسيم، نگاه كردن بدون شهوت حرام نيست ـ در مورد بيحجابي سريالهاي خارجي نيز چون معمولاً زنان اهل كتاب و يا كافر هستند، بدون شهوت نگاه كردن اشكال ندارد. در موارد مشكوك، احتياط بهتر است. پخش از صداو سيماي جمهوري اسلامي دليل بر اين نيست كه شنيدن و ديدن هر سرودي و فيلمي از سوي هر كسي مجاز باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.