-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43763 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

لطفاً در مورد احكام كلي خواستگاري توضيح دهيد؟

با توجه به اين كه پيوند زناشويي از جمله پيوندهايي است كه يك عمر ادامه دارد، اسلام عنايت فراواني دارد كه انسان با بصيرت كامل، همسر خود را انتخاب كند تا پيوند زناشويي هر چه بيشتر مستحكمتر باشد; از اين رو، پيشوايان دين، اوصافي كه يك همسر خوب و ايدهآل لازم است دارا باشد، تا بتواند كانون خانوادگي را شيرين و لذتبخش نمايد، براي پيروان خود مشخص كردهاند. هم چنين اسلام به انسان اجازه داده است، همسري را كه ميخواهد انتخاب كند، با دقّت او را ببينند، با وي صحبت كند، و تا اندازة ممكن از اخلاق، و روحيات او با خبر گردد تا در آينده، پيمان زناشويي، به خطر نيفتد. رسولخدا9به يكي از ياران خود كه ميخواست با زني ازدواج كند، فرمود: پيشتر به او نگاه كن، كه اين سبب ميشود مودّت، و الفت ميان شما پايدار گردد! در حديث ديگري از امامصادق7 پرسيده شد: آيا مرد به هنگام تصميم بر ازدواج با زني ميتواند او را به دقت نگاه كند، و به صورت و پشت سر بنگرد، حضرت فرمود: آري! مانعي ندارد، هنگامي كه مردي بنا دارد با زني ازدواج كند، به او نگاه كند و به صورت و پشت سر او بنگرد. و نيز از امامصادق7پرسيده شد: آيا مرد ميتواند به موي زني كه اراده ازدواج با او را دارد و هم چنين به جايگاههاي زينت او نگاه كند، حضرت فرمود: لا بأس بذلك اذا لم يكن متلذذاً; مانعي ندارد، در صورتيكه با قصد لذّت نگاه ننمايد.(وسائل الشيعه، شيخ حرّ عاملي، ج 20، ص 88، باب 36، مؤسسه آلالبيت.) ترديدي نيست كه مهريه در عقد ازدواج، واجب و لازم است قرآن در اين باره ميفرمايد: وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَـَتِهِنَّ نِحْلَةً;(قصص،27) مهر زنان را ]به طور كامل[ به عنوان يك بدهي (يا يك عطيه) به آنها بپردازيد. لكن مهريه لازم نيست فقط ملك و يا پول و سكه باشد، بلكه ميتوان عمل و خدمت يا تعليم و آموزش را مهر زن قرار داد. هم چنين اسلام عنايت دارد كه مهر، سبك و كم باشد، و از زياد بودن آن مذمت كرده است، پيامبراكرم9 در اينباره فرمودهاند: از ميمنت زن آن است كه خواستگاري وي آسان، و صداق(مهر) او نيز كم باشد. ; هم چنين امامصادق7 فرمودهاند:كثرت مهريه، نشانة شوم بودن، و ناميمون بودن زن است. در ضمن اجراي صيغه به وسيلة زن و مرد، در صورتي كه بتوانند و شرايط آن را بدانند، مانعي ندارد، لكن در صورتي كه دختر، باكره باشد، اجازة سرپرست وي ]پدر و يا جدّ پدري[ لازم است و عقد ازدواج، بدون اجازة يكي از آنان، باطل است.

همچنين در خواستگاري عوامل ديگري مثل مشورت گرفتن از افراد آگاه، دلسوز، امين و رازدار بيتأثير نيست.

تحقيق و بررسي احوال و صفات خويشان و نزديكان شخص از افراد مؤمن و رازدار نيز درخواستگاري ميتواند تعيين كننده باشد.(براي آگاهي بيشتر ر.ك: جوانان و انتخاب همسر، علي اكبر مظاهري، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، حوزه علميه قم.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.