-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43764 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

ميگويند همة آدمها را خدا آفريده و همه در نزد خدا برابريم و همه خواهر و برادر ديني هستيم، پس چرا خانمها بايد چادر سر كنند؟

اگر منظورتان از پرسش، محرم و نامحرم بودن است اين كه همة انسانها از حضرت آدم و حوا آفريده شدهاند، دليل نميشود كه همه با هم محرم باشند; همان گونه كه در يك خانواده، دختر و پسرهاي دو برادر با هم محرم نيستند.

محرم بودن و نبودن برخي از نسبتهاي فاميلي با يكديگر بر اساس دستور و حكم خداوند است كه آيات قرآن كريم آن را بيان كرده است. در سوره نسأ، آيه 23 و 24 زناني كه ازدواج با آنان ممنوع ميباشد، بيان شده است و در سورة نور آيه 31 مرداني كه زن با آنان محرم ميباشند بيان شده است.(جهت توضيح بيشتر ميتوانيد به تفسير آيههاي مذكور مراجعه نماييد.)

در نتيجه همان خدايي كه همه ما را از آدم و حوا ـ علي نبينا و آله و عليهما السلام ـ آفريده و همان خدايي كه محرم و نامحرم را قرار داده است، همان خدا فرموده است زنهاي نامحرم بايد در مقابل مردان نا محرم، حجاب داشته باشند. البته روشن است كه تمام احكام خدا بر اساس حكمت و مصلحت است. و اگر منظورتان علت تفاوت بين زنان ومردان است، آنچه حقيقت انسان را تشكيل ميدهد قلب و روح انساني است از ديدگاه قرآن زن و مرد از نفس واحده هستند. يأيّها النّاس اتقوا ربّكم الذي خلقكم من نفس وَحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاً كثيراً و نسأ (نسأ/1)، بنابراين ماية اصلي زن و مرد يكي بوده و هيچ يك بر ديگري ترجيح ندارد، به بيان قرآن هر دو مكمل و نيازمند هم هستند. و من ءايـَته أن خلق لكم من أنفسكم أزوَجًا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة إنّ في ذلك لأيـَت لقوم يتفكرون (روم/21)

عمده تفاوتهايي را كه ميتوان در نظر گرفت، عبارتند از: تفاوتهاي روحي رواني، كه خداوند زن را با عاطفهتر و مرد را عقلانيتر خلق كرده كه هر دو در كنار هم مكمل هم هستند; و تفاوتهاي جسماني ـ مذكر و مؤنث بودن ـ. اما در مسايل ارزشي قرآن هر دو را يكسان دانسته و ملاك برتري و ترجيح را تقواي بيشتر انسان قرار ميدهد، چه زن باشد چه مرد. يأيّها الناس انّا خلقنـَكم من ذكر و انثي و جعلنـَكم شعوباً و قبائل لتعارفوا إنّ اكرمكم عنداللّه اتقيَكم إن اللّه عليم خبير. (حجرات/13)

خداوند در مورد اعمال، با مكلفين يكسان برخورد ميكند. إنّي لا اضيع عمل عـَمل منكم من ذكر او انثيَ بعضكم من بعض... (آلعمران/195)، نزد خداوند عمل صالح ملاك است، از هر كس كه باشد من عمل صـَلحًا من ذكر او انثي و هو مؤمن فلنحيينّه حيوَة طيبة و لنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون (نحل/97)، بنابراين اينجا بايد ميان مسايل حقوقي و ارزشي فرق گذاشت، چرا كه قرآن در مسايل ارزشي زن و مرد را يكسان دانسته، چون انسانيت آنها مورد نظر است; اگر ميبينيم قرآن در جايي از مردان شايسته سخن ميگويد، (شخصيتي همچون لقمان حكيم; لقمان/12)، در جايي ديگر از زنان شايسته نيز نام ميبرد. (مثل: همسر فرعون، 11/تحريم و حضرت مريم; 43/آلعمران و...) و در اين زمينه قرآن همچنان كه همة حقايق را بيان كرده، از مقام والاي زن نيز دفاع نموده و حقيقت وجودي شخصيت او را معرفي كرده است. اما در مسايل حقوقي چون تفاوتهايي ميان زن و مرد وجود دارد و يكسان نيستند، به طور طبيعي حقوق اين دو نميتواند يكسان باشد; ممكن است حقوقي مربوط به زنها باشد و مردان از آن بيبهره باشند و بالعكس.

در ضمن برابري كه بين زن و مرد مطرح است، از نظر بعد روحاني است، ولي حجاب، مربوط به بدن است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.