-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4377 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

به چه علت دعاهاي سحر مورد سفارش ميباشد. آيا سحرگاهان با بقيه روز فرق دارد يا خير؟دعاي سحر از حضرت رضا(ع) روايت شده و ايشان از جد اطهرشان حضرت باقر(ع) آن را نقل ميفرمايند و ميگويند كه حضرت باقر(ع) اين دعا را در سحرهاي ماه مبارك رمضان ميخواندهاند.

اصولاً دعا مغز عبادت و نشانگر اوج خصوع و نهايت خاكساري و كمال بندگي است و اولياي الهي در اين ميدان گوي سبقت را از ديگران ربوده و از همه در اين وادي پيشتازتر بودهاند در دعاي سحر حضرت باقر(ع) مشام جانشان را با عطر صفات و اسماء و كمالات بيانتهاي الهي معطر كرده و به فرموده مرحوم علامه طباطبايي همه جمال و جلال و عظمت و نور و بهاء و شرف و قدرت و ساير اسماء و صفات الهي را از خداوند درخواست ميكنند و در دل شبهاي نوراني و عطر آگين ماه رمضان كه ماه استجابت دعا و نزول رحمت الهي و آراسته شده انسان به صفات و اسماي ربوبي است خدا گونه شدن و راه يابي به مقام قرب و كمال بندگي را متناسب با ادارك و معرفتي كه به آن انوار تابناك دارند از خداوند متعال درخواست مينمايند و به ما نيز تعليم و آموزش ميدهند كه چگونه دعا كنيم و چگونه آداب بندگي را در محضر پاك ذوالجلال رعايت نموده و چه چيزي را از آن كريم بيزوال در خواست نماييم.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.