-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4378 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با توجه به اينكه امكان تدريس در حوزههاي علميه و يادگيري دروس ديني براي همگان ميسّر نيست (مخصوصاً براي كساني كه امكان مهاجرت به شهرهايي كه حوزه دارند ميسّر نميباشد) چگونه ميتوان دروس حوزوي را ادامه داد؟ در صورتي كه مطالعه كتابهاي ديني شنيدن نوار و سخنرانيها قانع كننده نيست لطفاً بنده را راهنمايي فرماييد.نخست احساس مقدّس شما و فكر ناب و عشق ديني در شما سزاوار تقدير است كه در كنار تعليم و آموزش به نسل نوخاسته در مدرسه، در صدد راهيابي به حوزه علميه و علوم ديني هستيد. شما ميتوانيد راههايي را در پيش بگيريد از جمله:

1 - انتخاب يك روحاني در محل خود و استفاده از او در كتابهاي درسي حوزه مانند جامع المقدمات و...

2 - در كنار درس مستقيم آن روحاني ميتوانيد نوارهاي درسي هر پايه را از حوزه علميه قم يا سازمان تبليغات نزديكترين شهر به محل زندگي خود، تهيه كنيد و همان درسها را دوباره از طريق نوار بخوانيد تا بيشتر به موضوع و كتاب مسلّط شويد.

3 - ايجاد ارتباط با مركز مديريّت براي »تحصيل از راه دور« كه خود شرايط خاصّي دارد. البته راه اول براي شما بهتر و آسانتر است. البته بايد شخصي مثل خودتان به عنوان همبحث و همدرس، انتخاب كنيد تا درسها را كه فرا ميگيريد با هم مباحثه و مذاكره نماييد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.