-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43818 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

چرا من وقتي يك نفر از دختران خوابگاهمان را دوست دارم بروز نميدهم دوستيم را؟از سؤال شما مشخص نيست منظور شما از ابراز دوستي چيست؟ آيا منظور ارتباطات اجتماعي است يا زمينه ها و انگيزه هاي علاقمندي دختران به يكديگر و يا چگونگي ارتباط اخلاقي و اجتماعي دختران با يكديگر.

به هر حال علاقمندي و دوستي و عشق دختران به يكديگر يكي از امور ذاتي و فطري است و اصولاً در عالم هستي هم جنس ها به همديگر علاقه و محبت دارند. و هر چه قدر ارتباط جنسيت بيشتر باشد علاقه و محبت نيز افزايش مي يابد. مشاهده مي شود در نزاعهاي خانوادگي بين زن و شوهر زناني كه شاهد آن هستند عمدتاً طرف زنان را مي گيرند و مردان طرف مردان هستند و ...

بنابراين دوستي و محبت خدادادي و فطري است اما عدم ابراز آن ممكن است از كم رويي و خجالت و عدم اجتماعي بودن ريشه گرفته باشد. ممكن است احساس ضعف و ناتواني در برابر فرد مذكور از نظر موقعيت اجتماعي، خانوادگي، تحصيلي و ... مانع اين ابراز دوستي و محبت باشد. و شايد قهر و حسادت و ... منشاء آن باشد. هر فرد اگر فكر كند مي تواند علت عدم ابراز علاقه را در خودش پيدا كند. بسيار شنيده مي شودكه افرادي كه مي گويند فلاني را دوست دارم ولي خجالت مي كشم به او بگويم. اين مسأله ممكن است به دعوا و نزاع قبلي شان برگردد يا به حسادتي كه به او ورزيده و پرخاش كرده و ... و حالا بخاطر آن برخوردهاي نادرست خجالت مي كشد. ممكن است به لحاظ اجتماعي دچار مشكل است و اصولاً از كودكي در محيط اجتماعي باز نيامده و به اصطلاح فردي اجتماعي نيست بلكه در برقراري ارتباط مشكل دارد و چون در برقراري ارتباط دچار مشكل مي باشد در ابراز دوستي نيز كه نوعي برقراري ارتباط اجتماعي است نيز دچار مشكل مي شود. براي رفع اين نقيصه بايد ريشه آن را جستجو كرد و با تمرين و ممارست آنرا رفع كرد. بسياري از افراد وجود دارند كه ابتدا بسيار منزوي و گوشه گير بوده اند ولي به مرور زمان افرادي بسيار اجتماعي شده اند. اگر تمرين و ممارست بشود محقق مي شود و برعكس آن نيز صادق است اگر افراد اجتماعي ارتباطات اجتماعي خودشان را كاهش دهند به مرور زمان در برقراري ارتباط دچار مشكل خواهند شد.

خواهر گرامي! تلاش كنيد در همان برخورد اوليه با افراد ارتباط برقرار كنيد اگر به بعد موكول كرديد برقراري ارتباط

مشكل تر مي شود. همان ابتدا با گفتن سلام و ... ارتباط برقرار كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.