-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43820 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا شما چادر پوشيدن را براي يك زن امري مهم و اساسي مي دانيد؟ در اين باره توضيح دهيد.حجاب هميشه به معني چادر نيست، بلكه به معني پوشش زن است. حال آنجا كه با چادر امكان پذير باشد چه بهتر، و آنجا كه نشد به پوشش قناعت مي شود. و بايد از پوشيدن لباسهايي كه توجه نامحرم را جلب مي كند اجتناب شود. مثلاً زنان كشاورز و روستايي ما مخصوصاً زناني كه در برنجزارها مهمترين و مشكلترين كار كشت و برداشت محصول برنج را بر عهده دارند، عملاً به اين پندارها پاسخ گفته اند، و نشان داده اند كه يك زن روستايي با داشتن حجاب اسلامي و در بسياري از موارد حتي بيشتر و مهمتر از مرد كار مي كند بي آنكه حجابش مانع كارش شود.

عربها روسري و مقنعه اي مي پوشيدند كه دنباله آن را روي شانه ها و پشت سر مي انداختند، به طوري كه مقنعه پشت گوش آنها قرار مي گرفت و از قسمت جلو نيز زير گردن باز بود. اسلام آمد و اين را اصلاح كرد. در آيه 30 تا 31 سورة نور در مورد حجاب و پوشش زن است. در آنجا مي فرمايد : ... وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَي جُيُوبِهِنَّ ... زنها بايد روسري هايشان را برسينه هايشان بيندازند (تاگردن و سينه با آن پوشانده شود) و دستور آمد كه دنباله مقنعه را از پشت گوش يا پشت سر جلو بياوريد و به روي گريبان و سينه بياندازيد. و نتيجه اين بود كه تنها گردي صورت باقي بماند و بقيه پوشانده شود. من از اين آيه چنين نتيجه گيري نموده ام كه بهترين پوششي كه در حال حاضر مي تواند تمام اندامها را بپوشاند چادر است و چيز ديگري جايگزين آن در حال حاضر نيست، زيرا مانتو و روسري باز هم برجستگيهاي بدن را نشان مي دهد. حجاب چادر نشانه عفاف زن است. پس پوشيدن چادر بهتر است.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.