-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43824 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

در جامعه الآن كه آزادي وجود دارد، چگونه مي توان حجاب را به طور صحيح رعايت كرد؟ و با افرادي كه بي حجابند، چطور بايد برخورد كرد؟1. خداوند انسانها را مختار آفريده و آفرينش و تداوم حيات و ثواب و عقاب بر اين اصل استوار است. پس هر كس بايد با ارادة خود مسير زندگيش را تشخيص دهد و از فطرت، عقل و تجربة افراد متعهد كه در رأس آنها انبياء، اولياء و پدر و مادر هستند استفاده كند.

2. چه بسا مسيرمان را انتخاب كرده ايم، ولي جوّ جامعه به گونه اي است كه ارادة ما توان مقابله با آن را ندارد، در اين حال ضمن طلب ياري از خداوند بايد :

الف ـانس خود را با قرآن بيشتر كنيم.

ب ـ در اجتماعات ديني و افرادي كه مانند ما فكر ميكنند حضور چشمگير داشته باشيم، ودوستاني براي خود انتخاب كنيمكه اين معيارها را دارند.

ج ـ عوامل تحريك شهوات و ايجاد مفاسد را از زندگي خود دور كنيم.

د ـ با تفكر و مطالعة اعتقادي و اخلاقي، سطح آگاهيهاي فردي و اجتماعي خود را افزون كنيم.

در مورد سؤال دوم نيز نكاتي را تقديم مي كنم :

1.در ايران بي حجاب نداريم و آنچه مشاهده مي شود بدحجابي يا به تعبير دقيقتر حجاب غير كامل است.

2. در مواجهه با اين افراد طبق فتواي مراجع، بايد در صورت علم و توانايي و با شرايط در نظر گرفته شده، امر به معروف كنيم كه داراي مراتبي است، نظير قطع ارتباط، پاسخ كلامي و جلوگيري و منع، كه اين يكي توسط دستگاههاي مسؤول صورت مي گيرد نه مردم عادي، اما در صورتي كه فرد مطمئن است كه به مفاسد آلوده نمي شود و توان تأثيرگذاري بر مرد يا زن بدحجاب را دارد، مي تواند با تداوم ارتباط و نشان دادن رفتار صحيح اسلامي به او، در بلند مدت او را به فطرت اولية خود بازگرداند، كه اين كار از هر كسي ساخته نيست و براي عموم توصيه نمي شود.(1)

منابع و مآخذ :

1. مراجعه كنيد به : اجوبة الاستفتائات مقام معظم رهبري، ج1، ص301تا312

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.