-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43846 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

يك برادر 18 ساله چه حقي در دخالت كارهاي خواهر 15 ساله اش دارد. اصلاً حق دخالتي دارد يا نه؟ و چرا پدر و مادر بيشتر به حرف پسرشان گوش مي دهند؟انسان به حكم انسان بودنش وظايف و تكاليفي دارد و يكي از آن تكاليف و وظايف حق وحقوقي است كه انسانها بر گردن يكديگر دارند. والدين و فرزندان و برادران و خواهران، اقوام و خويشاوندان و تمام افراد بشر نسبت به يكديگر حقوق و تكاليفي دارند. برادر و خواهر نيز نسبت به همديگر حقوق و تكاليفي دارند كه از آن جمله احترام به يكديگر، خدمت و كمك به همديگر و محبت ورزيدن و ... مي باشد. و از سوي ديگر انسان خودش در برابر پروردگارش حقوق و تكاليفي دارد كه بايد ادا كند. هر فرد نسبت به انجام تكاليف خودش چه در برابر خدا و چه در برابر مردم و چه اعضاي خانواده مسؤوليت دارد و البته در بسياري از موارد ديگران حق مؤاخذه و بازخواست ندارند بلكه هر فرد در برابر اعمال خودش مسؤول است و كس ديگري حق ندارد او را مؤاخذه نمايد مگر به حكم قانون.

از سوي ديگر همه افراد نسبت به همديگر وظيفه امربه معروف و نهي از منكر را دارند و بايد از روي دلسوزي و نه براي تخريب شخصيت، افراد را هدايت و ارشاد نمايند.

بديهي است كه برادران و خواهران نسبت به يكديگر بيشتر احساس دلسوزي بكنند. اگر برادر و خواهر همديگر را از روي عشق و علاقه و محبت نصيحت و موعظه كنند بسيار بجا و بلكه لازم وضروري است، اما اگر از روي عقده و خودخواهي و ... باشد ارزش ندارد. اصولاً برادران و خواهران قلباً يكديگر را دوست دارند و گاهي كه با شدت برخورد مي كنند از روي ناراحتي و يا ترس از آينده خواهر يا برادرشان مي باشد. اگر برادري مثلاً به خواهرش گير مي دهد كه چرا تنها بيرون رفتي و ... چون مي ترسد خواهرش مورد اهانت جوانان هرزه قرار گيرد و اين سؤال و مؤاخذه از روي محبت است. هر چند خواهر تصور مي كند برادرش در كار او دخالت مي كند. و يا بالعكس اگر خواهري برادرش را از رفتن به جايي يا دوستي با فردي منع مي كند، چون او را دوست دارد.

اگر امر و نهي به تعبير شما خواهر خوب دخالت در كارها، از روي عشق و علاقه باشد جاي ناراحتي و نگراني نيست هر چند تند باشد ولي اگر براي عقده گشايي باشد درست نيست. اگر برادري خواهرش را تحقير كند و مرتب به او سركوفت بزند و ... اصلاً درست نيست و گناه بزرگي است ولي گاهي دوستي ها، دوستي خاله خرسه مي شود. دوستي هست ولي سازنده نيست و موجب كدورت ميشود ولي شما و امثال شما بايد ببينيد آنچه برادرتان مي گويد از علاقه اش ريشه مي گيرد يا نه؟ اگر از روي علاقه است بپذير و اگر غيرعاقلانه است بدون سر و صدا و دعوا در زمان مناسب و هنگامي كه خوش اخلاق است با محبت به او گوشزد كن تا به مرور زمان انشاءا... رفتارش متعادل بشود كه زنان پرورش دهندگان مردان جامعه هستند.

پرسشگر گرامي ارزيابي اساتيد همكار طرح و ابسته به نظرات شماست، لطفاً برگه هاي نظرسنجي را با دقت تكميل وارسال نماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.