-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43885 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

اگر زني به اجبار شوهرش را دوست داشته باشد و قلباًَ كس ديگري را بخواهد همسرش چه بايد انجام دهد؟

دوستي و محبت نسبت به افراد خواه زن و مرد و خواه ديگران امري حياتي نيست كه قابل تغيير و تبديل و كم و زياد شدن نباشد. چه بسا افراد نسبت به ديگران گاهي محبت و دوستيشان افزايش مي يابد و زماني گاهش.

گاهي ديده مي شود دختران و پسراني بي نهايت به يكديگر عشق و علاقه دارند ولي پس از مدتي علاقه شان به كلي از بين مي رود وگاهي بر عكس زنان و مرداني كه علا قه اي به يكديگر نداشته اند و از شدت تنفر به گريه مي افتاده اند پس از ازدواج آنچنان نسبت به همديگر عشق و علاقه پيدا كرده اند كه انگار آسمان سوراخ شده وهمسرشان (مرد يا زن) از آسمان افتاده است نمونه هاي فراواني از اين موارد مي توانيد در جامعه پيدا كنيد بنابراين مرد مذكور نبايد به اين مسأله فكر كند كه همسرش به او علاقه ندارد و ديگر چاره اي جز قبول اين مسأله و مقابله با آن ندارد بلكه بايد سعي و تلاش كند و بفهمد چرا به فرد ديگري علاقه دارد. آيا از گذشته و قبل از ازدواج با ايشان به آن مرد علاقه داشته است يا پس از ازدواج با آن فرد علاقمند شده است. بايد دلايل اين علاقمندي را جستجو و شناسايي كند و سعي كند به گونه اي زندگي را تنظيم كند كه ويژگي هاي مورد نظر و علاقه زن در وجودش نمود و بروز پيدا كند تازه از كجا معلوم كه قلباً چنين باشد كه مرد مي گويد درون فرد افراد را به سادگي نمي توان شناخت چه بسا برخي مواقع در برخورد با مشكلات و نابساماني ها چنين چيزهايي جلوه و بروز نمايد يا تصور اين مسايل بشود.

مرد مذكور بايد تلاش كند قلب همسرش را تسخير كند. او به جاي اينكه به بي علاقگي همسرش به خودش فكر كند بايد همت خودش را مصروف تسخير قلب خانمش نمايد و اين امر شدني و امكان پذير است كه البته نيازمند مطالعه علايق و سليقه هاي اوست و ...

براي تحبيب قلوب زنان و ايجاد صميميت و محبت بين زوجين و تسخير قلب زنان به چند نمونه اشاره مي شود:

1ـ زنان دوست دارند احساس كنند شوهرانشان با همه وجود آنان را دوست دارند ولي برخي

مردان اين محبت و عشق را در رفتارذشان بروز نمي دهند زنان گلايه دارند كه مردانشان متوجه لباس، سر و صورت و موي آنان نشده و نشانه هاي محبت و توجه در رفتار و گفتارشان بروز ندارد. زن كانون محبت و موجوي حساس و لطيف است گلي است نيازمند عطوفت و مهرباني. هر قدر به او بيشتر محبت بورزيد دها برابر بيشتر دريافت مي كنيد. زن مي خواهد مرواريد و صدف همسرش باشد. محبوب و معشوق وي باشد. اگر قلبش از محبت و عشق لبريز شد، هرگز به انتظار محبت ديگري نخواهد نشست و اگر نه ....

2ـ عفو و گذشت و عذر خواهي در برابر بي توجهي، خطا و اشتباه خود.

3ـ تبسم بر لب داشتن.

4ـ قدر داني و تشكر از كارهاي او.

5ـ گوش دادن به سخنان و احساسات او با مهرباني و دقت.

6ـ گردش و تفريح مشترك.

7ـ عدم يكنواختي در زندگي.

8ـ توجه به امور كوچك در زندگي، گل هديه دادن به همسر نه فقط به مناسبت، بلكه بي مناسبت.

9ـ تحسين او وقتي خودش را زيباتر جلوه مي دهد.

10ـ تبسم و بوسه زدن.

11ـ مرد مي تواند چشمان همسرش را با بوسه آن چنان ببندد كه چيزي جز او نبيند و كافي است بوسه اي گرم بر لبانش بگذارد و او را همانند ستاره تا ابد در قلب خود به درخشش درآورد.

و...

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.