-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43886 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

شوهرم در مشهد متولد شده است و هم اكنون در گناباد زندگي ميكنيم.

خانه پدريشان در روستايي در 30 كيلومتري گناباد است وضعيت نماز و روزة شوهرم در مشهد و گناباد و روستاي پدريشان چگونه است؟ (قابل به ذكر است كه شوهرم در دوران كودكي 4 ماه نيز در مشهد زندگي كردهاند.)طبق نظر امام (ره):

وطن جايي است كه انسان براي اقامت و زندگي خود اختيار كرده است مثلاً شهر يا روستا، خواه در آنجا به دنيا آمده و وطن پدر و مادرش باشد يا خودش آن جا را براي زندگي اختيار كرده است. (1)

تا انسان قصد ماندن هميشگي در غير وطن اصلي خودش را نداشته باشد آنجا وطن او به حساب نمي آيد. (2)

اگر قصد دارد در محلي كه وطن اصلي او نيست مدتي بماند و بعد به جاي ديگري برود آنجا وطن او به حساب نمي آيد مانند دانشجويي كه مدتي براي تحصيل در شهري مي ماند. (3)

كسي كه در دو محل زندگي ميكند مثلاً شش ماه در شهري و شش ماه در شهر ديگر مي ماند و هر دو را براي زندگي هميشگي اش اختيار كرده است هر دو وطن اوست و اگر بيشتر از دو محل را براي زندگي خود اختيار كرده باشد اشكال دارد و بايد احتياط مراعات شود. (4)

اگر انسان بدون قصد ماندن هميشگي در جايي آن قدر بماند كه مردم او را اهل آنجا بدانند آنجا براي او حكم وطن را دارد.(5)

اگر به جايي برود كه پيشتر وطن او بوده و هم اكنون از آنجا صرف نظر كرده است نبايد نما ز را تمام بخواند، اگر چه وطن ديگري هم براي خود اختيار نكرده باشد. (6)

حال اگر شوهر شما آنقدر در گناباد زندگي كرده كه مردم آنجا را وطن او مي دانند بايد نمازش را تمام بخواند و روزه اش را بگيرد و اگر قصد برگشت به روستاي پدر و مادرش را براي زندگي ندارد آنجا ديگر وطن او محسوب نمي شود و مشهد در صورتي وطن ايشان به حساب خواهد آمدكه يكي از شرايط ذكر شده در رسالة امام (ره) را دارا باشد.

در پناه الطاف الهي موفق باشيد.منابع و مآخذ:

1ـ توضيح المسائل امام خميني (ره) مسأله 1329

2ـ همان، مسألة 1331

3ـ همان، مسألة 1330

4ـ همان، مسألة 1332

5ـ همان، مسألة 1331

6ـ همان، مسألة 1334مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.