-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43938 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

1- من و همسرم قبل از عقد دائم, صيغه خوانده بوديم ولي در زمان خواندن خطبه عقد, صيغه را باطل نكرديم آيا اين موضوع اشكالي دارد يا خير ؟ ( البته براي صيغه زمان تعيين نكرده بوديم )
ج1- بعد از تمام شدن مدت صيغه عقد يا بعد از بخشيدن مدت مي توانيد با او ازدوج دائم نمائيد و لو درعقد شما باشد .
« استفتاءات امام خميني «ره» ,ج 3 , ص 100 , مسئله 53 »
مرد مي تواند زني را كه صيغه او بوده و هنوز عده اش تمام نشده به عقد دائم خود در آورد .
« توضيح المسائل مراجع عظام , ص 916 ,مسئله 2432 »
« توضيح المسائل امام خيمني ره , ص 356 , مسئله , 2431 »
حضرت آيه الله سيستاني مي فرمايند : اگر هنوز مدت ازدواج موقت تمام نشده است و يا بخشيده نشده است ,عقد دائم كند عقد باطل است .
حضرت آيه الله تبريزي هم مي فرمايند : مرد مي تواند زني را كه صيغه او بوده به عقد دائم خود در بياورد, ولي اين كار قبل از تمام شدن مدت صيغه جايز نيست , مگر آنكه مدت باقي مانده را بر زن , قبلا بخشيده باشد .
حضرت آيه الله سيستاني در منهاج الصالحين ميفرمايند : { يشترط في النكاح المنقطع ذكر الاجل , فلو لم يذكره عمدا او نسيانا او غفله او حياء او لغير ذلك بطل متعه بل مطلقا علي الاظهر}
«منهاج , ج 3 , ص 77 , مسئله 243 »
يعني : اگر مدت را در نكاح موقت ذكر نكرده باشد, حال اين ذكر نكردن مدت بخاطر عمدي يا فراموشي يا غفلت و يابخاطر حيا باشد يا غير موارد ديگر عقد متعه باطل است, ولي عقد متعه باطل شد ,عقد بعدي كه دائم خوانده شده صحيح مي باشد .
حضرت امام خيمني« ره » در تحرير الوسيله مي فرمايد : در نكاح منقطع ذكر مدت شرط است .پس اگر عمدا و يا نسيانا مدت در عقد ذكر نشود بعنوان انقطاعي باطل است و بعنوان عقد دائم منعقد مي گردد با اشكالي كه در آن هست و لذا نزديكتر به احتياط آنستكه مرد او را طلاق بدهد و مجددا اگر خواست با ذكر مدت معين عقد كند . و از اينهم نزديكتر به احتياط آنستكه صبر كند تا مدتي كه يك بار يا دو بار جماع زمان لازم دارد بگذرد و يا آن مدت را ببخشد آن وقت طلاق بدهد و دوباره عقد كند.
« تحرير الوسيله , ج 4 , ص 81-82 , مسئله 9 »
كسيكه در عقد موقت مردي است آن مرد نمي تواند قبل از تمام شدن مدت عقد دوباره او را براي ابد «دائم» و يا براي مدتي ديگر تجديد عقد كند. يا بايد صبر كند تا مدت عقد قبلي تمام شود و يا آنرا ببخشد آنگاه تجديد عقد كند . بنابراين اگر يك ماهه عقد شده و مرد بخواهد مدتش بيشتر شود بايد بقيه يكماه را بوي ببخشد آنگاه بهر مدتي كه مي خواهد عقد كند.
« تحرير الوسيله , ج 4 , ص 82 , مسئله 11 »

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.