-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43944 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

فلسفه تشويق اسلام به ازدواج چيست ؟
اصـولا غـريـزه جنسي غريزه ايست نيرومند و ريشه دار كه در نهاد هر بشري قرار داده شده است و روشن است كه وجود اين غريزه تنها براي لذت بردن و تمتع نيست بلكه اثروجودي اين غريزه روي نظام حكيمانه الهي و براي توليد نسل و بقاء نوع بشر است . نـوعـا هـر دختر و پسري كه به ( حد بلوغ ) و رشد رسيده باشد يك كشش باطني نسبت به جنس مـخالف در خود احساس مي كند و اين كشش و جاذبه نامرئي , با گذشت زمان وبارور شدن قواي جـوانـي , بـه تـدريـج تـمـايلي شديد مي گردد تا آنجا كه به صورت ( خواسته حتمي و ضروري ) خودنمايي مي كند . در نـيـرومندي اين غريزه جاي بحث و گفتگو نيست چون همين نيرومندي باعث شده است كه ( فـرويـد ) روانشناس اطريشي سخت به اشتباه افتد تا آنجا كه بگويد تمام غرايزبه غريزه جنسي باز مي گردد , حتي مكيدن طفل از دكمه پستان مادر . و بـاز در ايـنكه اشباع كردن و فرونشاندن اين تمايل فطري , يكي از خواسته هاي حتمي و ضروري زندگي است هيچ جاي بحث نخواهد بود . بلكه بحث در اين است كه از چه راهي بايد اين غريزه را اشباع كرد ؟ البته باتوجه به اينكه : هم اين غـريـزه اعـتـدال يـابـد و هم رعايت هدف اصلي ايجاد آن بشود ,آن هم به گونه ايكه به شرافت و شخصيت انساني شكست و زياني وارد نيايد . تـنـهـا راهي كه بتواند جوابگوي تمام خواسته هاي جنسي باشد ازدواج مشروع و قانوني و گرفتن همسر است . يـعـني ازدواج مشروع و قانوني مي تواند به تمام خواسته هاي جنسي مرد و زن پاسخ مثبت بدهد و روح پر التهاب جوان را كاملا معتدل و آرام سازد . آري ازدواج ضامن يك زندگي پر آرامش در بحراني ترين سنين عمر است . روي همين زمينه است كه در منابع اسلامي به ازدواج زياد ترغيب شده است . قرآن كريم چند چيز را مايه آرامش و سكون مي داند و از نعمت هاي بزرگ و پر ارج خدامي شمارد :1 - وجـود خانه كه جايگاه استراحت و محل امن و آسايش است (1) روشن است كه قدراين نعمت را نمي دانند جز مردم آواره و بي پناهي كه از آتش خورشيد نيم روزتابستان به ستوه آمده باشند . و يا در فصل زمستان از سوز سرما در بي پناهي ,همچون بيد بر خود بلرزد . 2 - وجود پر ارزش شب است كه اعصاب خسته و عظلات فرسوده را در خيمه سياه و آرامش بخش خـويـش فـرو مي برد و شور و نشاط از دست رفته زندگي را دوباره باز مي گرداندو خستگيها را برطرف مي سازد (2)3 - داشتن همسريكه جوابگوي خواسته هاي جنسي او باشد (3) . البته معلوم است كه اين آرامش مربوط است به آنچه يك فرد از جنس مخالف خويش انتظار دارد و خواهان آن مي باشد . ايـن سـكـون و آرامـش را آنـكـس خوب درك مي كند كه رنج تنهايي و نابساماني مجرد زيستن را چشيده باشد و يا از نظر رواني از روح پر اضطراب و پريشان حال جوان مجرد كاملاآگاه باشد و به بـيند و لمس كند , كه در اين اجتماع بشري جوانان مجرد چه نيروهاو استعدادهاي با ارزشي را بر اثـر نـداشتن آرامش جنسي به رايگان از دست مي دهندو همين امر باعث مي شود كه شيرين ترين ايام عمر در كامشان تلخ ترين دوران زندگي به شمار آيد . بـه راسـتـي ايـن تعبير لطيف قرآن كريم , كه داشتن همسر موجب آرامش روح مي گردد , آنگاه بـيشتر جلوه مي كند كه انسان از حالات پر هيجان نسل مجرد امروزدرست آگاه باشد و بداند كه آنها در چه ناكامي ها و ناآراميهاي فكري به سر مي برندو نياز آنان به چنين آرامشي تا چه حد است . پـيـامـبـر گـرامـي اسـلام (ص ) مي فرمايد :جوانها , هر كدام توانايي داريد همسر اختيار كنيد تا چشمانتان كمتر به دنبال زنان بدود و دامانتان پاك بماند . (4)بـاز رسول گرامي اسلام (ص ) مي فرمايد : هر كس ازدواج كند نيمي از دين و سعادت رايافته است . (5)آري هنگاميكه قواي غريزه جنسي به وسيله ازدواج , مهار گرديد و روح پر تلاطم وطوفان زده جوان در اوج جواني اعتدال پيدا كرد , قطعا حقايق زندگي را بهتر درك مي كند و راه خوشبختي و زندگي بهتر را با وقار و آرامش خاصي سريع تر مي پيمايد . ( ويل دورانت ) مي گويد : اكر راهي پيدا شود كه ازدواج در سالهاي طبيعي انجام گيرد . فـحـشـا و امراض خطرناك و تنهايي بي ثمر , و عزلت ناپسند و انحرافات زندگي معاصر را لكه دار كرده است تا نصف تقليل خواهد يافت . امـروزه بر خلاف گذشته موانع بيشتري بر سر راه ازدواج به چشم مي خورد كه يكي ازآنها نبودن درآمد كافي است . در دنياي ما , بين بلوغ جنسي و بلوغ اقتصادي جوانان فاصله افتاده و اين خود باعث شده است كه ازدواجشان عقب افتد . جـوانيكه مي خواهد در رشته هاي علمي و صنعتي دوره يي ببيند , بايد ساليان درازدرس بخواند تا بتواند درآمد مناسبي به دست آورد و از آن راه مخارج خود و عيالش را تامين نمايد . قـهرا در اين فاصله زياد , تمايل جنسي به جوانان فشار مي آوردو آنان را در تنگناي مفسده آميزي قرار مي دهد . ( ويـل دورانـت ) مي گويد : رشد جنسي مانند سابق زود دست مي دهد ولي رشد اقتصادي ديرتر مي رسد . تحديد شهوات كه در زندگي روستايي , امري معقول و عملي به نظرمي رسيد در جامعه صنعتي كه ازدواج را تا سي سالگي به تاخير مي اندازد . امري دشوار و غير طبيعي مي نمايد . شهوت ناگزير سر بر مي آورد و كف نفس مشكل مي گردد . (7) عده يي هم تشريفات و مقدمات ازدواج را آنقدر سنگين مي گيرند كه به اين زوديهانمي توانند به ازدواج اقدام كنند و همين امر باعث مي شود كه بيشتر به گناه آلوده گردند . راه حـل جوانانيكه تحصيل مانع ازدواجشان است و از طرفي فشار شهوت نيز ممكن است آنها رااز طريق عفت خارج كند : براي حل اين مشكل مي توانند دوشيزه مورد نظر خود را به عقد خويش در آورنـد و مـراسم شرعي و قانوني را رسما انجام دهند ولي مراسم عروسي وتشكيل خانواده را چند سالي ( تا خاتمه تحصيلاتشان ) عقب بيندازند . با اين عمل , هم مي توانند جلو انحرافات جنسي را بگيرند و هم تحصيل خويش را ادامه دهند . و نـيـز در زمينه مخارج عروسي و تامين مهر و لوازم زندگي لازم است كه چشم و هم چشميها را كنار گذارند و امر ازدواج را سهل و ساده بگيرند . و بـه انـدازه گـلـيـم خـويـش پا را دراز كنند , در نتيجه هر كس به اندازه توانايي خويش وسايل ضروري زندگي را تهيه مي كند و از مزاياي زندگي خانوادگي بهره مند مي كردد . امـام صـادق (ع ) فرمود : از بركتهاي زن آنست كه كم خرج 000 و از بديهاي او آنست كه مخارجش سـنـگـيـن 000 باشد (8)قرآن كريم مي فرمايد : وسائل ازدواج پسران و دختران را به وجود آوريد چنانچه ازنظر مالي تهيدست باشند خداوند از فضلش آنانرا بي نياز خواهد كرد . (9)

بيست پاسخ
هيئت تحريريه موسسه در راه حق 1 - و اللّه جعل لكم من بيتوكم سكنا سوره نحل آيه 280 - هو الذي جعل لكم اليل لتسكنوا فيه . سوره يونس آيه 67 . 3 - و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها . سـوره روم آيـه4 - مـسـتـدرك الوسائل5 - وسائل ج 14 ص 65 -

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.