-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43946 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

مـي گـويند كه مرد مسلمان مي تواند با زنان اهل كتاب ازدواج نمايد ولي زن مسلمان نمي تواند با مـرد اهـل كتاب ازدواج كند , اگر اين مطلب صحيح است چرا ؟اگر اسلام ازدواج با مشركين را تـحريم نموده , آيا ازدواج با مسيحي كه معتقد به تثليث و الوهيت مسيح و يا شفاعت پاپهاي كليسا مي باشد ممنوع نيست ؟
مرد مسلمان مي تواند با زنان اهل كتاب , تنها ازدواج موقت نمايد . فلسفه عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد اهل كتاب اين است كه غالبا زنان در محيط زناشويي و خانواده تحت تاثير فكري مردان هستند و عقايد و روش و سلوك آنان را ممكن است براي خود خود انـتـخـاب كنند ; روي اين حساب , اگر زن مسلمان به ازدواج مرد اهل كتاب درآيد , ممكن است تـحـت تـاثـيـر فـكري او قرار گيرد و عقايد اسلامي او متزلزل شود ; بدين جهت هرگز نبايد زن مسلمان به همسري مرد غير مسلمان درآيد ولي درمردان اينطور نيست . ميان مسيحيي و مشرك بت پرست از نظر اسلام تفاوت هست و اسلام بت پرستي را به هيچ وجه به رسميت نشناخته , اين تفاوت از دو جهت است :1 - مشرك و بت پرست نبوت و اساس پيامبري را كـه پـس از عـقيده به وجودخداوند , اصل دوم همه اديان آسماني است قبول ندارد و چون اين اصـل مـهـم را قـبـول نـدارد , هرگز راهي به سوي پذيرفتن دستورات آسماني و هدايت شدن به سعادت اخروي براي مشركان نيست ; زيرا كساني بالاخره مي توانند به سوي اسلام هدايت شوند كه بـراصـل نبوت و پيامبري معتقد باشند و از راه اين اعتقاد , تدريجا قوانين و دستورات آسماني اين آيين را بپذيرند . 2 - شـرك بـت پـرسـتـان يـك شـرك كـاملا روشن و آشكار است ; بر خلاف شرك مسيحيت كه مرحله ضعيف تري از آن است و آنها در عين تثليث دم از وحدت مي زنند و مي گويند سه تابودن لطمه اي به يكي بودن نمي زند ( اگر چه اين مطلب تناقضي غير قابل قبول است ) .

پاسخ به پرسشهاي مذهبي
مكارم شيرازي - ناصر و جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.