-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43954 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:14

مسيحيان گويند : چرا پيغمبر اسلام زن بسيار گرفت و زنان را دوست داشت .
در جـواب گـوئيـم : نـصـاري پـندارند زن گرفتن با ورع و تقوي مباينت دارد از اين جهت زنان پـرهـيزكار شوهر نمي كنند , و كشيشان روم زن نمي گيرند همانطور كه شراب خوردن در نظر مـسـلـمـانان قبيح است و از شراب خوردن كه بحضرت مسيح عليه السلام نسبت مي دهند تعجب مي كنند , زن گرفتن مقدسين در نظر مسيحيان هم چنين است . حضرت اشعيا كه از بزرگان انبياء است و عيسويان براي اثبات مسيح بقول او تمسك مي كنند در ( 8 : 3 ) گـويـد : مـن بـا نـبـيـه ( يـعـنـي عيالش ) مقاربت نمودم و او حامله شد پسري زائيد و خداوندبمن گفت او را ماهيرشالال حاش نام بگذار . و در سرود سليمان كه از كتب آسماني آنها است نوشته ( 7 : 1/2 0000 ) : اي دختر امير پاهاي تو در نعلين چه زيبايند رانهايت مثل قلاده كار دست صنعتگران است نافت مثل پياله مدوري است كـه بـشربت ممزوج محتاج نيست شكمت مثل توده گندم است كه محاط به سوسن ها است دو پستانت مثل دو بچه غزال است كه توامند - آه . و حـضـرت موسي عليه السلام هم دو زن گرفت و بر سر زن دومش ميان او و خواهرش مريم نزاع افتاد . مـعـذلـك پيغمبر ما صلي اللّه عليه و آله و سلم براي احترام خديجه رضي اللّه عنها ازجواني تا 53 سـالـگي اصلا زن ديگر نگرفت و پس از آن زنان چند گرفت البته براي مصالحي ديني يا سياسي و زن گـرفتن در مذهب اسلام زشت نيست و دوست داشتن زنان سنت است , چون بقاي نسل بشر متوقف بر آنست .

اثبات نبوت
شعراني - ميرزا ابوالحسن

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.