-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43958 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:17

آيا مي توان به خاطر عشق به خدا، از ازدواج پرهيز كرد؟
- الف ) ازدواج يكي از سنت هاي اسلامي است كه در روايات و آيات قرآن روي آن تاكيد فراوان شده است و در برخي از شرايط واجب هم مي شود .رسول خدا ( ص ) فرموده است : ( ( النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ؛ ازدواج روش من است و هر كسي از اين روش دوري كند از من نيست ) ) . ب ) ازدواج با سيرانسان به سوي خدا و محبت به او هيچ گونه منافاتي ندارد؛ زيرا همه كساني كه در محبت خدا به اوج رسيده اند - كه در راس همه آنان اشرف موجودات حضرت محمد ( ص ) و ايمه اطهار ( ع ) قرار داشته اند - ازدواج كرده اند وبرخي از آنان داراي زنان متعددي بوده اند .ج ) اگر عشق و محبت انسان به غير خدا به اين صورت باشد كه آنها را موجودات مستقلي در مقابل خدابداند، اين با محبت خدا سازش ندارد و نوعي شرك تلقي مي شود .لكن اگربه خاطر خدا آنان را دوست بدارد؛ يعني ، چون اينها هم دوست خدا و ولي او هستند به آنها علاقه داشته باشد، اين چيزي جداي از محبت خدا نيست ؛مثل اين كه ما پيامبر و ايمه ( ع ) را دوست مي داريم چون ولي خدا و طرف محبت او هستند .د ) به طور كلي اگر انسان از آنچه كه خداوند در دنيا آفريده -اعم از زن ، فرزند، خانه و ساير امور - براي رسيدن به كمال استفاده كند و به وسيله آن به خدا برسد، هيچ اشكالي ندارد .حضرت علي ( ع ) فرموده است : ( ( دنيا محل تجارت بندگان شايسته خداوند است ) ) ، ( نهج البلاغه ، حكمت 126 ) . يعني از همين دنيا و با استفاده از نعمت هاي آن ، مي توانيد به خدا وآخرت برسيد ( كه يكي از نعمت هاي آن زن است ) . بهترين شاهد در اين زمينه ، برخورد حضرت رسول ( ص ) با عثمان بن مظعون است . در تاريخ آمده است كه وقتي رسول اكرم ( ص ) شنيدند عثمان ترك خانه و زن و زندگي كرده و به يكي از كوه هاي اطراف مدينه رفته و به عبادت مشغول شده است ،او را طلب كردند .بعد وارد مسجد شدند و در جمع مردم فرمودند : من به رهبانيت مامور نشده ام و من كه پيامبر شما هستم گاهي روزه مي گيرم گاهي افطار مي كنم و گاهي با زن ها مجالست دارم و بوي خوش استعمال مي كنم. ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.