-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43963 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چرا پيامبر مسلمانان را از ازدواج با زنان عقيم منع فرمود؟
يكي از اهداف ازدواج و نيازهاي فطري بشر، تناسل و تكثير نسل است به گونه اي كه اگر اين هدف از برنامه ازدواج حذف مي گرديد، بسياري ازمردم تن به ازدواج نمي دادند .از همين رو و به خاطر اين نياز دررواياتي ، مردان از ازدواج با زنان نازا منع شده اند، البته اين منع به معناي حرمت و يا حتي كراهت ازدواج با آنان نيست ؛ بلكه ارشاد به اين است كه اگر طالب فرزند و نسل هستي ، با چنين زناني ازدواج مكن ، زيرا غريزه پدر و مادر شدن در انسان قوي است و اين مساله اختصاص به مرد هم ندارد .لاجرم چنين ازدواجي ممكن است درآينده گرفتار مخاطره شده و به جدايي يا ناراحتي تا پايان عمربيانجامد .در كتاب شريف ( ( كافي ) ) ، ج 5 ، ص 333 رواياتي در اين زمينه آمده است . البته تعبيري كه شما در نامه خود نوشته ايد ( تكه گليم كنار مسجد ) را نيافتيم . براي نمونه پيامبر خدا ( ص ) به مردي فرمودند : ( ( با زني كه چه بسا نازيبا ولي ولود است ازدواج كن و با زن نازا اگر چه زيبا باشد ازدواج نكن ؛ زيرا من به شما امت در روز قيامت مباهات مي كنم . آيا نمي داني كه فرزندان در زير عرش براي پدرانشان استغفار مي كنند ) ) ؟ اين روايت و امثال آن در حقيقت ارشاد به راه بهتراست ، نه اينكه منع شرعي در كار باشد .دليل روشن اين مساله آن است كه پيامبران الهي ، در مواردي با زنان نازا ازدواج كرده اند؛ به طورمثال همسر ابراهيم ( ساره ) نازا بود .همچنين برخي از همسران پيامبر ( ص ) نيز نازا بوده اند؛ در عين حال پيامبران خدا با آنان ازدواج كرده بودند.;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.