-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43964 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:19

مراد از ( ازواج مطهره ) در آيه 70 زخرف چيست ؟
گفتني است كه مراد از ازواج در آيه 70 سوره زخرف كه مي فرمايد ( ( ادخلوا انتم وازواجكم ... ) ) همان زن دنيوي انسان است كه درصورت مومن بودن وي ، از ناحيه خدا خطاب مي رسد كه اي بندگان مومن من به همراه همسرانتان به بهشت داخل شويد .به عقيده علامه طباطبايي مراد از ازواج همين همسران دنيوي است نه حوريان بهشتي ، به جهت اين كه آيه مي فرمايد : ( ( وارد شويد ) ) . بديهي است كه حوريان داخل بهشت واقع هستند .براي آنهامعنا ندارد كه گفته شود كه دخل شويد .اما اين كه مومنان فوق از حوريان بهشتي نصيبي مي برند يا نه ؟ پاسخش اين است كه اثبات يك چيز به معناي نفي غير آن نيست . اگر گفته شود علي در خانه هست ، به معناي نبودن شخص ديگر نمي باشد .ظاهر آيات ديگر بهره مندي از حوريان را براي هر مومني به نوبه خود ثابت مي كند .اما اين كه حور از چه جنس است ؟ حور در جنس واحدي نيست و به همسران بهشتي اعم از زن و مرد اطلاق مي شود .استاد حسن زاده آملي در نكته 712 از كتاب هزار و يك نكته چنين مي گويد : ( ( حور هم جمع احور است كه نعت مذكر است . يعني : مرد آهوچشم و ميش چشم و هم جمع حورا كه نعت مونث است . يعني : زن آهوچشم و ميش چشم و همچنين عين هم جمع اعين است . يعني : مرد فراخ چشم و هم جمع عينا يعني زن فراخ چشم ) ) . واما اين كه مونث آمدن صفت مطهره آيا دليل است بر اين كه مراد از ازدواج زنان اند يا نه ؟ پاسخ اين است كه مونث بودن مطهره به لحاظ جمع آمدن ازدواج است . زيرا در زبان عربي ميتوان براي موصوف جمع حتي اگر مذكرباشد، صفت را به صورت مفرد مونث آورد .به عقيده علامه طباطبايي ، منظور ازازدواج همسران بهشتي اند كه از تمام آلودگي ها و عيوب بدني و اخلاقي كه مانع از انس و الفت تمام در ميان مرد و همسرش مي شود، پاك هستند ( ر.ك : ترجمه الميزان ، ج 1، ص 112 ) . ازاين رو در نظر برخي مانند استاد جوادي آملي همچنان كه ازدواج از نظر لغت ميان مرد و زن به كار مي رود، در ظاهر آيه هم به صورت عموم به كار رفته است . يعني براي هر يك از انسان هاي مومن و داراي عمل صالح در بهشت همسراني پاك مهيا گرديده است . اما از ظاهر گفته برخي ديگر مانند علامه طباطبايي و طبرسي استفاده مي شود كه گرچه ازدواج از نظرلغت عموم است اما سياق آيه به قرينه ذكر نسا در آيه 14 از سوره آل عمران دلالت دارد بر اين كه مراد از آن زنان اند نه مردان ، ( ترجمه الميزان ، ج 3، ص 195 به بعد ) . ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.