-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43966 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

قرآن ازدواج مجدد را به رعايت عدالت مشروط كرده است و مردان هرگزنمي توانند عدالت را رعايت كنند بااين وجود آيا مي توانند بازهم ازدواج كنند؟
منظور از عدالتي كه در آيه 3 سوره نسا آمده كه مي فرمايد ( ( فان خفتم الا تعدلوافواحده ) ) عدالت در حريم قلب و عواطف انساني نيست زيرا بدون شك ،عدالت در محبت هاي قلبي خارج از قدرت انسان است ، آيا چه كسي مي تواند محبت خود را كه عواملش در بيرون وجود اوست از هر نظر تحت كنترل درآورد؟ به همين دليل رعايت اين نوع عدالت را خداوند واجب نشمرده و لذا در آيه 129 سوره نسا مي فرمايد : ( ( و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النسا ولو حرصتم ؛ شما هر قدر كوشش كنيد نمي توانيد در ميان همسران خود ( از نظر تمايلات قلبي ) عدالت و مساوات برقرار سازيد ) ) بنابراين محبت هاي دروني مادامي كه موجب ترجيح بعضي از همسران بر بعض ديگر از جنبه هاي عملي نشود ممنوع نيست و آنچه مرد موظف به آن مي باشد، رعايت عدالت در جنبه هاي عملي و خارجي است ؛ مثلا اگر دو شبانه روز را پيش يكي از آنهابسر برد دو شب را نيز به ديگري اختصاص بدهد .بنابراين آن نتيجه اي را كه شما از آيه مي خواهيد بگيريد ( كما اين كه بعضي ديگر هم ذكر كرده اند ) يعني ممنوعيت تعدد همسران براي مرد از نظر اسلام صحيح نيست و آيه شريفه چنين مفهومي ندارد و شاهد محكم براي اين مدعا عمل شخص رسولخدا ( ص ) وايمه ( ع ) و علما و خيلي از بزرگان است كه هم در گذشته وهم در حال حاضر داراي همسران متعدد بوده و هستند و مشاهده شده ومي شود كه عدالت را در آن جهتي كه منظور اسلام بوده ، به خوبي رعايت كرده و مي كنند و همسران آنها هم شكايتي نداشته و ندارند و همه آنها اين آيات راديده و مسلما بهتر از ما به معاني آن آگاه بوده اند .شاهد ديگر، ذيل آيه 129سوره نسا است كه مي فرمايد : ( ( فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه ) ) اكنون كه نمي توانيد مساوات كامل در محبت ميان همسران خود را رعايت كنيدلااقل تمام تمايل قلبي خود را متوجه يك نفر از آنان نسازيد به طوري كه ديگري مانند زن بي شوهر و به صورت بلاتكليف درآيد .براي آگاهي بيشترر.ك : تفسير نمونه ، ذيل آيات محل بحث و همچنين كتاب نظام حقوق زن دراسلام ، شهيدمطهري. ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.