-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43994 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

براي انس و الفت بيشتر با همسر چه بايد كرد؟

انس و الفت با همسر در گرو رعايت اموري است:

1ـ خوش رويي؛ امام علي(ع) ميفرمايد: خوش رويي ريسمان مهر و مودّت است.[19]

چون شكفته باشد در اين انجمن كه صبح تسخير كرده روي زمين را بنوشخند

2ـ به اسم خوب صدا زدن؛ هر يك از زن و شوهر بايد همسر خود را به نامي صدا كند كه بيشتر دوست دارد. پيامبر اكرم(ص) ميفرمايد: سه چيز است كه دوستي مسلمان را با مسلمان ديگر، خالص ميكند:

1ـ هنگامي كه او را ملاقات مي كند، با خوش رويي با وي برخورد نمايد.

2ـ زماني كه خواست كنارش بنشيند، براي او جا باز كند.

3ـ به بهترين نامي كه دوست دارد، او را صدا زند.[20]

3ـ احترام به پدر و مادر و خواهر و برادر همسر و توصية به احسان به آنان در ازدياد محبت مؤثر است.

4ـ اظهار محبت؛ امام صادق(ع) ميفرمايد: وقتي كسي را دوست داري، به او بگو، كهاين كار موجب ثبات بيشتر محبت بين شما خواهد بود.[21]

محبت قلبي هر چند لازم است اما كافي نيست. براي انس و الفت بيشتر بايد محبت را اظهار كرد. پيامبر اكرم(ص) ميفرمايد: سخن مرد كه به همسرش ميگويد: واقعاً تو را دوست دارم، هرگز از قلبش خارج نخواهد شد.[22]

اگر از غذا پختن تعريف شود و تشكر و تقدير به عمل آيد، بر محبت مي افزايد.

4ـ سلام كردن: امام صادق(ع) ميفرمايد: وقتي شوهر به خانه وارد مي شود، بايد به خانواده اش سلام كند و او را از آمدنش مطّلع سازد.[23]

5ـ احسان كردن: از آن كه انسان بنده احسان است، يكي از شيوه هاي تحكيم روابط حسنه و ايجاد الفت احسان كردن به همسر ميباشد ياري كردن بانوان در كارهاي خانه يك نوع احسان است و محبت را بيشتر ميكند. يكي از مصاديق احسان، هديه دادن است. امام باقر(ع) ميفرمايد: براي يكديگر هديه ببريد كه هديه بردن كنيه ها را از دل ها بيرون مي برد و انتقام و دشمني و كينه توزي را بر طرف مي سازد.[24]

زن و شوهر سعي كنند در ولادت ها و سالگرد ازدواج و هفتة زن و در بازگشت از مسافرت ها هديه اي تقويم همديگر نمايند.

6ـ درك متقابل زن و شوهر: اگر سطح توقع زنان از مردان و بالعكس بيش از حد توان باشد و انتظارات با مقدورات نخواند، محبت و سازش و صفاي محيط زندگي كاهش خواهد يافت. اگر زن و شوهر يكديگر را درك كنند، همواره سازگاري و صميميت حاكم خواهد گشت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.