-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43995 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ديدگاه ازارقه درباره زنان و كودكان كافر ونقد آن چيست؟
پيشواي ازارقه كشتن زنان و كودكان را جايز ميداند و ميگويد: نوح، پيامبر خدا كه عالمتر به احكام خدا بود، ميگويد: «ربّ لاتذر علي الارض منالكافرين دياراً * انك ان تذرهم يضلّوا عبادك و لايلدوا الّا فاجراً كفّاراً» نوح/ 26ـ27 [پروردگارا! در زمين از كافران كسي را باقي مگذار اگر آنها را باقي بگذاري بندگانت را گمراه ميكنند و جز فاجر و كافر به دنيا نميآورند.] نوح آنها را با آنكه كودك بودند و قبل از آنكه به دنيا بيايند، كافر ناميد، چگونه ميشود در مورد قومي اين حكم درست باشد و دربارة قوم ما درست نباشد؟و حال آنكه خداوند متعال ميفرمايد: « اكفّاركم خير من اولئكم ام لكم براءة في الزبر» قمر/43 [حكم آنان (كافران) مانند حكم مشركان عرب است كه جزيه از آنها پذيرفته نميشود و بين ما و آنها جز شمشير و يا اسلام چيزي حاكم نيست ]
از اين بيچاره پنهان ماندهاست كه: اولاً تسمية آنها به كافر به اين اعتبار نبوده كه آنها در حال عدم كافر هستند چون اين مطلب بالاتفاق باطل است و يك شيء معدوم نميتواند به يكي از اوصاف وجود، متصف شود بلكه مقصود آن است كه فرزندان پس از قدم گذاشتن به عالم وجود كافر ميشوند، چون در دامان پدران و مادران كافر پرورش مييابند. وراثت و محيط در فرزندان تأثير ميگذارد. پس (معني آيه اين ميشود كه) آنها در آينده، كساني را به دنيا ميآورند كه از كافران ميگردند مثل آنكه در فصل زمستان به درخت ميوه گفتهشود كه ثمر دار كه مقصود از آن، ثمرداربودنش در فصل ثمر است.
ثانياً: كودكان وزنان(كافران) هرچند محكوم به كفرند اما همانطور كه دانستيد كه پيامبر اكرم(ص) خون آنها را حرام كردهاست و تنها اسارت ومملوكيتشان را تجويز نمودهاست. بنا براين هر كافري را نميتوان كشت. استدلالهايي كه خصم بدان تمسك كردهاست، سستتر از تار عنكبوت است.
ثالثاً: تمامي موارد مزبور دربارة مشركان وكافران حقيقي ميباشد اما تسري اين احكام به اهل قبله و مسلمانان كه به يگانگي خدا و رسالت پيامبر گواهي ميدهند و نماز را به پا ميدارند و زكات را ميدهند و روزه ماه رمضان را ميگيرند و فريضة حج را به جا ميآورند بيمعني است. پس آيا ميتوانيم كه چنين افرادي را به دليل آنكه مرتكب گناه كبيره شدند، كافر بناميم؟!

فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامي ج 5
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.