-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43999 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1ـ وظيفه شرعي پدر نسبت به فرزندان و به خصوص فرزندان دختر چيست؟ ( و بالعكس)
طرح مسئله وظايف از نظر اسلام، به منظور پيشگيري از تعدي و ستم افراد به يكديگر است، نه برقرار كردن رابطه لازم بين افراد، كه رابطه ها در بين افراد بويژه افراد خانواده، محتاج آمادگي دروني آدمهاست. پدر بايد در جان فرزند بنشيند كه از طرف فرزند به شوق و شور اطاعت شود نه آنكه با رفتار خود فرزندان را در مشقت و نكبت قرار دهد و بگويد وظيفه فرزند «اطاعت» است. و يا فرزندان بايد پدر را تكيه گاه و مأمن خود و خانواده خود بدانند و نه آنكه تنها امر شوند به اين كه احترام پدر را نگهداريد. لذا عزيز ، يك پدر مؤمن يا يك فرزند خوب و پاك آن است كه سعي مي كند رابطه خودرا در خانواده به يك رابطه عاشقانه و دلپذير برساند نه اين كه مدام وظايف را گوشزد كند. با اين حال وظيفه پدر و فرزندان را براي آشنايي شما عرض مي كنم: كه بر پدر واجب است نگهداري و تأمين نياز هاي معيشتي فرزندان، تربيت و پرورش صحيح آن ها، پرهيز از تعدي و ستم به آنها، كمك به رشد و كمال فرزند. و بر فرزندان لازم است: نگهداري احترام و ادب نسبت به والدين، اطاعت از دستوراتي كه بر خلاف دستورات خداوند نباشد، پيشگيري از اذيت و آزار والدين و احسان و نيكي به آنان بويژه در برابر والديني كه كهولت سن دارند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.