-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44001 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

1- وظيفه والدين نسبت به فرزنديكه به خانه بخت مي فرستد چيست ؟ (چنانكه تمكن مالي داشته باشد. )
وظيفه پدر و مادر نسبت به فرزند هميشه مراقبت و مواظبت از آن است. كه دچار خطا و اشتباهي نشود و به خطا نيفتد و از حيث مالي تا زماني كه در حيطه زندگي آنها است و ظايفي دارند . كه عبارتند پوشاك , غذا و تحصيل و مواردي از اين قبيل ولي هنگامي كه فرزندان ازدواج مي كنند . از حيث قانوني و شرعي پدر و مادر وظايفي را كه در گذشته داشته اند نخواهد داشت.
اگر اينكه از حيث اخلاقي و مضمون { كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته }يعني :« همه نسبت به هم مسئوليم »
ولي اين نكته لازم به ذكر است. اگر فقر را نقطه تقابل داراي نگيريد, خود فقر عامل معرفي انسان براي تلاش و حركت بيشتر براي صبرو تحمل فراوان, براي قناعت كثير و بسياري از خوبيهاي ديگر .
در روايتي از پيامبر اسلام «عليه السلام » ايشان فرمودند : خداوند تمام خزائن عالم را به من نشان دادند و من از ميان همه اين ها فقر را برگزيدم از اين جمله بر مي آيد پيامبر فقر را مقابل غنا نمي داند بلكه فقر را هم از اقسام غنا مي دانند. لذا در ميان انو اع غنا فقر را مي پذيرند و بر مي گزينند .
اين را بدانيد در حال فقر گرچه يك احتياج موجودات ولي هزاران بي نيازي هم موجودا ت ( اين نكته را كسي نمي گويد ؟ فقري نچشيده. اين را من مي گويم با اين مسئله تجربا برخورد كردم صبر كردم و طبق آيه { ان مع العسر يسرا فان مع العسر يسرا } زمان فقر به پايان رسيده لذا در فقر عدم دلبستگي شما ديده مي شود. شما در فقر دليلي بر حفظ و نگهداري مال نداريد . نگران ائتلاف و تخريب و ...از اين قبيل نيستند .
بنابر اين برحق تكيه كنيد و توكل داشته باشيد و تلاش كنيد و كم خود را مصرف كنيد و محتاج غير نباشيد حتي پدر ومادر .
بدانيد با گرسنگي مي توان ساخت ولي باخفت هرگز زير بار ديگران نرويد حتي پدر و مادر .
استاد حسين مظاهري در اين رابطه مي فرمايند : معمولا در روايات وقتي حقوق را مي شمارند يكي از حقوق هيمن است ,كه دختر را شوهر دهند و پسر را زن بدهند, در وقتي كه ايشان تمايل به ازدواج داشته باشند. و اين از وظايف سنگين است و بايد عملي بشود . چنانكه در تأمين آتيه هم حق دارد از پدر و مادر جهاز بگيرد و والدين بايد مواظب جهيزيه آنها در حد متوسط باشند .
دوست عزيز : همانطور كه ملاحضه مي فرمائيد پدر و مادر در تهيه جهيزيه به مقدار لازم آن وظيفه دارند , نه ميزاني كه از حد معمول تجاوز كند و اين در حالي است كه با وجود تمكن پدرومادر در تهيه جهيزيه خانواده هاي ديگري كه چنين تكمني ندارند براي آنكه فرزندشان احساس كمبود نكند خود را در زحمت و رنج فراوان مي اندازند, تا وسايلي شبيه وسايل خانواده سطح بالاتر را تهيه كنند و اين مساله باعث چشم و هم چشمي و بروز اختلاف و مسائل نا خوشايند ديگري مي شود. علاوه بر اين زندگي كه با تمام امكانات رفاهي آغاز مي شود باعث عدم جذابيت و يكنواختي درزندگي مي شود غير از آنكه زوج جوان قدر و ارزش زحمتي كه براي تهيه آنها كشيده شده را نمي دانند .
بنابراين والدين فهميده و آگاه تمام امكانت رفاهي را براي فرزندانشان تهيه نمي كند. چرا كه ايشان مصلحت فرزندانشان را در اين مي بيند كه آنها نيز مزه كمبود ونداري را چشيد و با تدبير وتلاش خود به زندگي خود سر وساماني دهند غير از آنكه الگوي نا مناسبي را نيز به ديگر خانوادهها ارائه نداده اند .
منابع :
1- تربيت فرزند از نظر اسلام , حسين مظاهري , ص 7-8

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.