-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44002 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دليل كم توجهي و عدم محبت پدر مادر به فرزند چيست؟
انسان به طور طبيعي به فرزند خويش علاقه دارد و هميشه براي او فداكاري مي كند. دليل بي مهري پدر مادر چيزي برخلاف معمول است پس بايد سابقه تربيتي پدر و مادر را پيدا كرد. گاهي پدران و مادران خود در شرايطي سخت و با بي توجهي پدر و مادر روبرو بوده اند و يا حتي مورد آزار قرار گرفته اند و از نظر تربيتي نيز حس مسئوليت در آنان پرورش نيافته است. چون به همين اندازه كه يك مادر در كوچكي كاري به فرزند مي دهد او را به تمرين متعهد وادار مي كند. حتي وقتي كه به دختر بچه مي گويد روي عروسكت را بپوشان به او تمرين عطوفت و رعايت و محبت مي دهد. كه قصه اين روشها طولاني است.
در ضمن گاهي محيط و فرهنگ حاكم نيز مؤثر است مثلا در غرب و طبق گزارشات آلمان به زن و مردي كه فرزند دار شوند تسهيلاتي مي دهد. چرا؟
چون فرهنگ غربي خوشي در رفاه شخصي را هدف زندگي مي داند پس فرزند و رسيدگي به او مزاحم مي باشد و چنين است كه نسل غربي رو به پيري است. و اين طرز فكر به جوامع ما نيز سرايت نموده است. چنانچه در زمان شاه، در مطبوعات شايع بود كه شيردادن به بچه اندام را خراب مي كند.
راه حل آن است كه پدران و مادران با روشهاي تبليغي، شركت در خطابه ها جلسات اولياء و مربيان، مطالعه كتب درباره حقوق متقابل اولياء فرزندان به اهميت موضوع پي ببرند. اكنون مكتوباتي سازنده مزين به آيات در روايات تهيه شده است كه بايد مراجعه شود. از جمله رساله الحقوق امام سجاد((عليه السلام))زيباترين روح پرستنده توصيه مي گردد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ9ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.