-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44079 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

پسري هستم 27 ساله كه ده ماه است با دختري 19 ساله ازدواج كرده ام و هر دو ديپلم داريم. خانوادة همسرم از نظر مالي بهتر و از نظر اعتقادي ضعيف تر است. چگونه مي توانم اين اختلاف فرهنگي را كه بسيار كم است، از بين ببرم؟

برادر گرامي! يكي از عوامل تعادل و استحكام خانواده، همساني در بُعد فرهنگي است. هرچه اين هماهنگي بيشتر باشد، سازگاري در محيط خانواده افزون تر خواهد بود، ولي بايد اين واقعيت را در نظر گرفت كه هيچ گاه بين زوجين همساني صد در صد يافت نمي شود. آن چه مضر است و منشأ اختلافات و كشمكش ها ميشود، اختلاف شديد و ناهمگون بودن زوجين در بُعد فرهنگي است، كه به نظر ميرسد اختلاف فرهنگي شما به اين اندازه نباشد.

همان طوري كه در نامه مرقوم داشته ايد، خانوادة شما نسبت به مسائل اسلام پايبند تر است اما پدر خانم شما بيشتر اهل خوشگذراني است. با توجه به بافت خانوادة همسرتان و اوضاع محيطي و تربيتي و وراثتي كه در شكل گيري شخصيت ايشان نقش داشته، شما نمي توانيد به راحتي اين وضع را تغيير دهيد و اختلاف فرهنگي را از بين ببريد. از اين رو كاري به خانوادة همسرتان نداشته باشيد و در صورت لزوم فقط به امر به معروف و نهي از منكر بپردازيد، ولي مي توانيد با تبادل نظر و شركت در جلسات مذهبي و زيارت اماكن مقدس و تهية كتاب هاي مذهبي و معاشرت با دوستان مؤمن، همسرتان را از نظر اخلاقي و فرهنگي به خود نزديك كنيد. همسر بيش از آن كه متأثر از پدر و مادر باشد، از همسر خود تأثير مي پذيرد. گفتار و رفتار خوب و سنجيده و محبت هاي فراوانِ شما ميتواند جهت گيري فكر يو فرهنگي ايشان را عوض نمايد.البته تغيير و دگرگوني وقت ميخواهد و به تدريج حاصل ميشود.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.