-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44080 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

دختري هستم كه پس از اخذ فوق ديپلم با جواني آشنا شدم كه شغل ثابت و مشخصي نداشت ولي به او علاقهمند بودم و ازدواج كردم و صاحب يك دختر شدم كه نه سال دارد او با رفاقت با دوستان اهل معتاد شد طلبكارانش در محيط كارم آبرويم را بردهاند. او در تهران مشغول به كار شده و آخر هفته به منزل ميآيد. نميدانم آيندهام به كجا ميرسد. شما بگوييد چه كنم؟

از اين كه براي شما خواهر تحصيل كرده و كوشا چنين مشكلي پيش آمده متأسفيم. البته ازدواجهايي كه دختر و پسر بدون مشورت با بزرگترها و براساس عشق و عاشقي انتخاب ميكنند، غالباً به همين سرنوشت گرفتار وشونداز سوي ديگر يكي از بلاهاي خانمانسوز كه اركان خانواده و اجتماع را متزلزل ميسازد، اعتياد است كه اثرات و پيامدهاي آن را در جامعه مشاهده مي كنيم. البته با توجه به موارد مطرح شده در نامه مي توان حدس زد كه شما در انتخاب همسر، دقت نكرده و با احساس اقدام كردهايد ممكن است پيشتر نيز اعتياد داشته و از شما پنهان كرده ولي هر چه بوده گذشته است و مهم وضع فعلي و آيندة شما است.

اين واقعيت را نميتوان از نظر دور داشت كه بعضي از مشكلات اخلاقي و سوء تفاهمها در برخي خانواده ديده ميشود، قابل اصلاح و درمان است، ولي اعتياد را به آساني نميتوان درمان كرد. شخص معتاد همه فكر و تلاشش بدمحور تهيه مواد مخدر دور ميزند و چيزي كه برايش مطرح نميباشد، خانواده و ناموس پرستي و شرف و چيست است. علت معتادان براي وصول به هدف پليد خود همه چيز را فداي اعتياد ميكنند و از هرگونه دروغ و عمل خلافي سرباز نميزنند. هرگز نمي توان اميدوار بود كه معتاد بتواند به تعهدات شخصي و اجتماعي و خانوادگي وفادار باشد بر اين اساس زندگي با معتاد مانند آن است كه كسي ساختمان زندگي خود را در كنار سيلابي قرار داده باشد. بديهي است در فرصت كوتاهي با جاري شدن سيل، همة هستي او بر باد خواهد رفت. در اين شرايط به نظر ما شرط ادامه زندگي را ترك اعتياد ايشان قرار دهيد و بيش از اين با زندگي او را به دوش نگيرد و به طلبكارانش با قاطعيت اعلام داريد كه به او مراجعه نمايند و مزاحم شما نشوند. از بچه دار شدن بپرهيزيد مگر آن كه از عدم اعتياد ايشان مطمئن باشيد. در مورد جدايي بايد بگوئيم: اگر براي دادگاه اعتياد همسرتان ثابت شود، طلاق مشكلي ندارد. قانون در اين مورد پيش بينيهايي كرده است نهايت مطلب آن است كه مهرية خود را ميبخشيد و طلاق خلع درواست ميكنيد. واضح اين طلاق در اسلام به عنوان آخرين راه براي پيشگيري از فساد و تباهي و مشكلات خانوادگي است، ولي در مواردي چارهاي جز آن نيست.

ما از وضع پدر و مادر و نظر آنها در مورد جدايي اطلاعي نداريم چون در اين باره مطلبي ننوشتهايد ولي با توجه به اين كه شاغل ايد، ميتوانيد روي پاي خود بايستيد و زندگي بي دغدغهاي را بنا سازيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.