-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44115 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

در نامه قبلي در مورد ازدواج گفته بوديد: با وجود خواهران بزرگ تر اقدام به ازدواج كنم، اما با اين كار چه اتفاقي براي خواهران بزرگ تر خواهد افتاد: نوشته ايد در مجالس شركت كنم، اما چگونه شركت كنم، در حالي كه به چشم ديگر به من نگاه مي كنند؟

آن چه در نامه مرقوم داشته ايد، با توجه به محيط كوچك روستا و شرايط حاكم بر آن در جاي خود صحيح است، ولي در مجموع راه حل همسريابي همان است كه متذكر شده ايم. البته دعا و توسل براي گشايش كار و عبور از بحران ها بسيار كارساز است، ولي نبايد به دعا و توسل اكتفا كرد. دعا هرگز جانشين كار و فعاليت و بهره گيري از وسائل نيست. در ازدواج نقش واسطه بسيار تعيين كنده است. از اين رو در روايات ثواب هايي براي كساني كه نقش واسطه را بازي مي كنند، منظور شده است. يكي از راه هاي همسريابي، عرضه صحيح و معرفي خود به ديگران است. اگر دختري هر چند صالح و زيبا باشد، ولي در خانه بماند و كسي او را نشناسد، طبيعي است كه خواستگاري نخواهد داشت. از اين رو توصيه كرديم در مجالس زنانه شركت كنيد. البته در محيط كوچك همه يكديگر را مي شناسند، ولي ديدار از نزديك و رو در رو شدن با مردم مطلبي است كه نبايد به سادگي از آن گذشت. يك نگاه ممكن است سرنوشت كسي را تغيير دهد.

مقصود ما شركت كردن در مجالس گناه نيست، بلكه مجالس روضه و عزاداري يا شركت در نماز جماعت و ديد و بازديد از فاميل وغيره است. براي اين منظور لازم است به وظيفه خود عمل كنيد و توجهي به قضاوت ديگران نداشته باشيد. مردم هر چه مي خواهند، بگويند و يا هر جوري مي خواهند، نگاه كنند!

سعي كنيد سؤالات خود را مستقيماً به آدرس قم ـ ص پ 197 واحد پاسخ به سؤالات ارسال كنيد تا سريعتر جواب به دست شما برسد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.