-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44119 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

يكي از رسم ها و سنت هاي اسلامي ازدواج است. مراسم عقد و عروسي چگونه برگزار شود كه گناه نباشد، بلكه ثواب اخروي داشته باشد؟

قرآن دستور به ازدواج دارد. مي فرمايد: وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضيله؛ براي پسران و دختران خود همسر انتخاب كنيد. اگر فقير باشند، خداوند از فضل خود آنان را بي نياز مي گرداند.

پيامبر(ص) فرمود: النكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس مني؛ نكاح سنت من است و اگر كسي از آن رو گرداني كند، از من نيست.

بنابراين ازدواج مستحب و گاهي واجب است، امّا برگزاري مراسم عروسي و ازدواج نبايد با گناه و معصيت همراه باشد، ولي بدان معنا نيست كه هيچ گونه شادماني صورت نگيرد. انواع شادماني ها در مجالس عروسي اشكالي ندارد مگر آنچه كه گناه محسوب مي شود، مانند رقص زن در برابر مرد نامحرم، رقص مرد در برابر زنان، ترانه هاي مستهجن و موسيقي هاي مطرب. امّا شادي هاي ديگر از قبيل مزاح و شوخي، خواندن اشعار خوب و پرمحتوا توسط افرادي كه صورت زيبا دارند، پخش موسيقي غير مطرب، پخش نقل و شيريني، اجراي برنامه هاي نمايشي و تر دستي. اگر در مجلس عروسي گناه نشود، مبارك و خوش يُمن خواهد بود و آثار و منافع پرخيري بر آن مترتب خواهد شد و ثواب اخروي نيز خواهد داشت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.