-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44122 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

در سال 1368 ازدواج كردم. چند سال است همسرم با پدر و مادر و برادر و خواهرانم قهر است و اجازه نميدهد كه با آنها رفت و آمد داشته باشم و حتي تلفن نزنم. وظيفه من درخصوص رفتار با همسر و صلحه رحم چيست؟

از اين كه با ما مكاتبه نمودهايد سپاسگزاريم.

به نظر ميرسد مشكلات موجود، ريشه در سالهاي اول زندگي دارد كه همسرتان با خانواده شما احتمالاً تنش هايي داشته و همان خاطرات تلخ و آزار دهنده در ذهن ايشان نقش بسته است و مرتب او را به خود مشغول ميكند.

همين امر او را به صورت زني كينهتوز و عصبي درآورده است. البته شايد خود او نيز از اين حالت، رنج ميبرد، ولي فشار روحي او را وادار به اتخاذ چنين روشي كرده است، تا جايي كه خشم ايشان نسبت به خانواده شما به نفرت تبديل شده است. در اين صورت به نظر ما احتمالاً همسرتان با يك نوع بيماري مواجه است و رجوع به روانپزشك و يا روانشناس ضروري است. البته ممكن است ايشان اين امر را نپذيرد. در اين فرض، با يكديگر نزد مشاورِ مجرّب برويد و مسئله را با او درميان بگذاريد، و يا در صورت تمايل، تلفن اين واحد، يا آدرس مكاتبه را در اختيار همسرتان قرار دهيد تا در اين باره با ما صحبت كند. هم چنين ميتوانيد از افراد فاميل و بستگان همسر كه سخنانشان در رفتار او تأثير مثبت به جاي ميگذارد، استفاده كنيد.

نكته مهم ديگر، اظهار محبت و دلجويي خانواده شما است. در نامه مرقوم داشتهايد همسرتان نسبت به خوبي ديگران واكنش مثبت نشان ميدهدوقتي چندين برابر تلافي ميكند. از اين خصلت خوب استفاده كنيد و از خانواده خود بخواهيد انعطاف نشان دهند و وضع روحي همسرتان را در نظر بگيرند و با اظهار لطف و برخورد گرم در پي جبران گذشته و محو خاطرات تلخ باشند. اين كار ميتواند، با آوردن هديه از طرف خانوادهتان و يا كاري كه مورد پسند همسرتان است، باشد. در اين اوضاع وظيفه شما حساس و برخوردتان بسيار تعيين كننده است. ايجاد ارتباط بيشتر با همسر و محبت بيشتر با هديه و ابراز محبت موجب نزديكي بيشتر همسر به شما و علاقه بيشتر ميشود و بسيار مؤثر است، زيرا همسر با علاقه بيشتر به شما به آنچه كه مورد علاقهتان است و يا آن چه وابسته به شما است مانند پدر و مادر، علاقهمند خواهد شد. از نظر شرعي نميتوانيد پدر و مادر و بستگان خود را ترك كنيد، چون قطع رحم جايز نيست و همسر نميتواند شوهر را از صله رحم باز دارد. از سوي ديگر ارتباط با خانواده ناراحتي همسرتان را به دنبال دارد. به شما توصيه ميكنيم در حال حاضر وضع روحي همسرتان را در نظر بگيريد و موضعگيري تند و يا خشم و عصبانيت و يا توهين ايشان را با تندخويي پاسخ ندهيد و آرامش خود را حفظ كنيد. البته در وقتي كه عصبي نيست، به ايشان تفهيم كنيد كه از نظر شرعي و اخلاقي كار صحيحي انجام نداده است، ولي از بحث و جدل پرهيز كنيد. رابطه خود را با خانواده مخفيانه انجام دهيد و به تلفن زدن اكتفا كنيد يا ارتباطي كه همسرتان متوجه نشود. نزد همسر، از خانواده تعريف نكنيد تا حساسيت ايشان برانگيخته نشود. بايد قبول كنيد كه تا مرحله گذر از اين بحران چارهاي جز صبر و شكيبايي نداريد. در ظاهر طوري وانمود كنيد كه همسرتان را بر خانواده خود ترجيح ميدهيد. چه بسا گذشت زمان بتواند مشكلات موجود را كاهش دهد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.