-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44162 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا اجازه مرد بعد از ازدواج در كارها لازم است؟

اجازه خواستن زن از شوهر در تمام موارد نيست. در مواردي كه با حقوق شوهر ارتباط داشته و در حيطه امور خانوادگي است، اجازه شوهر شرط است، زيرا خانواده يك واحد كوچك اجتماعي است، و همانند يك اجتماع بزرگ بايد رهبر و سرپرست واحدي داشته باشد، زيرا رهبري و سرپرستي دسته جمعي كه زن و مرد مشتركاً به عهده بگيرند، مفهومي ندارد و در واقع بدون سرپرست بودن است، در نتيجه مرد يا زن يكي بايد سرپرست و ديگري بايد معاون و تحت نظارت او باشد. اين مسئله در دنيا امروز بيش از هر زمان روشن است كه اگر هيأتي (حتي دو نفر) مأمور انجام كاري شود، حتماً بايد يكي از آن دو رئيس و ديگري معاون يا عضو باشد وگرنه هرج و مرج در كارها پيدا ميشود.

در واحد كوچك خانواده سرپرستي به مرد داده شده است و لزوم اجازه شوهر در برخي از كارها ناشي از موقعيت سرپرستي وي در خانواده ميباشد. اين موقعيت براي مرد به خاطر وجود خصوصياتي در او است، مانند غلبه قدرت تفكر او بر نيروي عاطفه و احساسات، نيز داشتن نيروي جسمي بيشتر كه با اوّلي بتواند بينديشد و نقشه طرح كند و با دومي بتواند از حريم خانواده خود در جامعه دفاع كند.

به علاوه تعهد مرد در برابر زن و فرزندان نسبت به پرداختن هزينههاي زندگي و پرداخت مهريه و تأمين زندگي آبرومندانه براي همسر و فرزند، اين حق را به او ميدهد كه وظيفه سرپرستي بر عهده او باشد.(1) در واقع خدمتگزار زن و خانوادهاش باشد.

ازدواج پيمان مقدّسي است كه با اين پيمان زن و مرد احساس يگانگي ميكنند. اگر زندگي بر اساس يگانگي و صفا و صميميّت اداره شود، تقريباً موردي پيش نميآيد كه لزوم اجازه مرد در بعضي از كارهاي زن (مانند بيرون رفتن از خانه) براي زن مشكل آفرين باشد. اجازه خواستن از مرد به معناي حفظ هماهنگي و يگانگي و دوري از اختلاف و خودرأيي و انجام تعهّدات زناشويي و برقراري وحدت و انجام هر چه بيشتر است.

پي نوشتها:

1. تفسير نمونه، ج 3، ص 370.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.