-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44163 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

در مورد خود ارضايي مفصّل توضيح دهيد و راه مبارزه آن را بنويسيد؟ آيا تأثيري بد در ازدواج و بچهدار شدن ميگذارد؟

از اين كه با ما مكاتبه نمودهايد سپاسگزاريم. در نامه از عدم پاسخ كامل سخن گفتهايد، ولي شماره نامه قبلي را ذكر نكردهايد تا بررّسي نماييم. در صورت لزوم در نامه بعدي شماره نامه پيش را ذكر كنيد.

خود ارضايي يكي از اقسام انحرافات جنسي به شمار ميرود. در پيدايي آن علل مختلفي دخالت دارد مانند تحوّلات بلوغ، عوامل تحريك زا، عقده حقارت، مساعد نبودن محيط خانواده، معاشرت با منحرفان، ضعف ايمان و ناآگاهي از پيامدهاي خودارضايي. متأسفانه خودارضايي، عوارض زيان باري دارد، مانند ضعف سيستم عصبي، ناتواني جنسي، گريز از ازدواج، سرد مزاجي، پژمردگي رنگ، ايجاد حلقه سياه دور چشم، خستگي و خواب آلود بودن، شرم كاذب، گوشهگيري و آشفتگي در خواب.(1)

البته تأثير خودارضايي در ازدواج و يا بچه دار شدن مطلبي نيست كه براي همه افراد يكسان باشد. در اين باره بايد پزشك متخصص با معاينات خود نظر دهد. معمولاً اين مشكل براي افرادي كه در خود ارضايي افراط كرده و سابقه زيادي دارند، ممكن است اتفاق افتد.

از نظر شرعي شكي نيست كه خود ارضايي حرام است و استغفار و توبه از آن لازم ميباشد.

اسلام براي مقابله با انحرافات جنسي عموماً و خودارضايي خصوصاً در دو بخش پيشگيري و درمان راهكارهاي مناسبي را ارائه كرده است. اما روشهاي كاربردي در بخش نخست عبارت است از:

1- خردورزي: خودارضايي نتيجه عدم تعديل غريزه جنسي است.

بديهي است كه با مهار احساسات و تعديل غريزه جنسي ميتوان از خود ارضايي پيشگيري كرد.

يكي از راههاي مهار غريزه جنسي استفاده از نيروي عقل است. امام علي(ع) ميفرمايد: در دلهاي بشر، خاطرات بد و خواهشهاي زشت پديد ميآيد و عقل از اعمال آن خاطرات جلوگيري ميكند.(2) البته به دليل نيرومندي غريزه جنسي و نارسايي عقل در ايام بحراني بلوغ، اين چراغ هدايت، كم فروغ ميگردد. در اين شرايط بايد از احساسات مذهبي بهره گرفت.

2- خدا محوري: در هنگامه بحران بلوغ، با استمداد از احساسات مذهبي و رعايت تقوا ميتوان شهوت را كنترل كرد. بزرگترين قدرت براي مهار غرايز از نظر اسلام احساس مذهبي است. قرآن مجيد نماز را عامل باز دارنده از گناه ميداند و ميفرمايد: نماز آدمي را از كارهاي زشت باز ميدارد.(3) جواني از انصار نماز را با پيامبر ادا ميكرد، ولي آلوده به گناهان زشتي بود. حضرت فرمود: سرانجام نمازش او را از اين اعمال پاك ميكند.(4) البته هر نمازي به نسبت رعايت شرايط، اين اثر را دارد. رسول اكرم(ص) به جوانان توصيه ميكند براي كنترل غريزه جنسي، از روزه و امساك از خوردن استفاده كنند.(5)

3- رعايت اصل مهم حيا و عفت در محيط خانه: رعايت بعضي مسائل مانند جداسازي محل خواب كودكان، محدود كردن، تماس بدني با آنان، دور نگاه داشتن كودكان از مناظر مهيج از بروز انحراف جنسي جلوگيري ميكند.

4- دقت در دوست يابي: اولين قدمهاي انحراف را نوجوانان به كمك دوستان ناباب بر ميدارند. براي پيشگيري از انحرافات جنسي بايد در انتخاب دوست وقت كافي صورت گيرد.

5- كنترل غريزه جنسي: جوان بايد از ابتداي بلوغ، غريزه جنسي را به كنترل در آورد تا انحراف به صورت عادت در نيايد. كنترل از طريق: طرد افكار شيطاني، پر كردن اوقات فراغت، كنترل چشم و عدم اختلاط زن و مرد انجام ميگيرد. بيدار ماندن در رختخواب ممكن است زمينه ساز برخي انحرافات شود، از اين رو به جوانان توصيه ميگردد زماني وارد بستر شوند كه به حد كافي خسته شده و آماده خواب باشند. براي اين امر ميتوان از مطالعه كتابهاي مفيد قبل از خواب استفاده كرد، زيرا اشتغالات فكري اثر عميقي در انصراف فكر از عادات و انحراف جنسي دارد، از اين رو پر كردن اوقات فراغت از اهميّت خاصي برخوردار است.

6- ياد مرگ: يكي ديگر از عواملي كه در غلبه بر شهوت نقش مهمي دارد، ياد مرگ است.

رسول اكرم(ص) ميفرمايد: زياد مرگ را ياد كنيد كه ياد مرگ شكننده لذّات نفساني و حايل ميان تو و شهوات است.(6)

7- ازدواج: راه صحيح ارضاي غريزه جنسي، ازدواج قانوني است. رسول خدا(ص) ميفرمايد: اي جوانان! هر يك از شما كه قدرت ازدواج دارد، حتماً اقدام كند، زيرا بهترين وسيله است كه چشم را از نگاههاي آلوده و عورت را از بي عفتي محافظت ميكند.(7)

از اين رو اسلام، در جايي كه ترك گناه منوط به ازدواج باشد، آن را واجب كرده است. فقهاي عظام فرمودهاند: كسي كه به دليل نداشتن زن به حرام ميافتد واجب است زن بگيرد.(8) اين مسئله در مورد زنان نيز مؤثر است.

8- خويشتن داري: قرآن مجيد راه مقابله با طغيان غريزه جنسي را در صورت فراهم نبودن زمينه ازدواج، خويشتن داري در امور جنسي ميداند و ميفرمايد: آنها كه وسيله ازدواج ندارند، بايد عفت پيشه كنند تا خداوند آنان را به فضلش بي نياز كند.(9)

البته تسلط بر نفس و تعديل غريزه جنسي، كار بسيار دشوار است كه نياز به مقاومت سرسختانه دارد. امام علي(ع) ميفرمايد: شهوتها و خواستههاي نفساني، بيماريهاي كشنده هستند و بهترين دواي آنها، صبر و پايداري در برابر آنها است.(10)

9- تقويت اراده: اگر زياده خواهي جنسي به صورت عادت ناپسند خودارضايي در آمده باشد، از آن جا كه عادت به منزله طبيعت دوم آدمي به شمار ميرود، رهايي از آن، احتياج به عزمي راسخ دارد. آن چه در شروع كار مهم است، خواستن و انگيزه داشتن است. در اين جهت تلقين مثبت بسيار كارساز است. افراد مبتلا به خودارضايي بايد مرتب به خود تلقين كنند كه به خوبي قادرند اين عادت را ترك كنند، ضمن اين كه به دنبال آن جاي گزين كردن يك عادت پسنديده ضروري است.

روان شناسان ميگويند: براي ترك يك عادت بد، حتماً بايد به سراغ عادت خوب رفت و آن را جانشين عادت بد نمود. در مورد عادات بدجنسي بايد درست در همان ساعاتي كه انگيزه آن در مبتلايان توليد ميشود، به سراغ برنامه خاصي (مانند ورزش، تفريح، رفتن پيش دوستان و بطور كلي بيرون آمدن از خلوت و تنها بوده) كه براي چنين ساعاتي از قبل پيش بيني كردهاند بروند.(11)

10- مؤاخذه و تنبيه: آدمي گذشته از همت والا، به محرك هايي نيازمند است تا نفس مايل به تنبلي و ركود را به حركت و تلاش وا دارد و در طريق مجاهدت با نفس ثابت قدم و مقاوم گرداند. در اين ميان، مهمترين محرّك، تنبيه و مجازات است.

مجازات در برابر زياده خواهي جنسي از ملامت شروع و سپس به مراحل شديدتر مانند محروم كردن خويشتن از بعضي لذايذ زندگي در مدّت معيّن منتهي ميگردد.

11- ورزش: يكي از راههاي آرام كردن طوفان غريزه جنسي در انسان، ورزش و فعاليت بدني است، زيرا ورزش مقدار فراواني از انرژيهاي بدني و فكري انسان را به خود اختصاص ميدهد و از مسائل ديگر كم ميكند.

12- كم خوري: در روايات اسلامي از روزه داري به عنوان يك عامل غلبه بر شهوت ياد شده است. پيامبر اكرم(ص) ميفرمايد: اي جوانان! هر يك از شما قدرت ازدواج دارد ازدواج كند و اگر قدرت ندارد، روزه بگيرد، زيرا روزه گرفتن براي كنترل شهوت مفيد است.(12)

پي نوشتها:

1. احمد احمدي، روانشناسي نوجوان و جوان، ص 120.

2. غررالحكم، ج 2، ص 500.

3. عنكبوت (29) آيه 45.

4. تفسير نمونه، ج 16، ص 287.

5. بحارالانوار، ج 100، ص 220.

6. بحارالأنوار، ج 74، ص 388.

7. مكارم الاخلاق، ص 100.

8. توضيح المسائل مراجع، ج 2، مسئله 2443.

9. نور (24) آيه 33.

10. غررالحكم، ج 1، ص 72

11. ناصر مكارم شيرازي، مشكلات جنسي جوانان، ص 169.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.