-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44166 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا زنهاي پيامبر اسلام(ص) پس از رحلت حضرت حق ازدواج نداشتند؟

در آيه شش سوره احزاب، خداوند ابتدا با گفتن ...و ازواجه امهاتهم يعني همسران پيامبر اكرم(ص) مادران مؤمنان محسوب ميشوند، زمينه رواني و اجتماعي بيان حكم حرمت ازدواج زنان پيامبر(ص) را فراهم ميسازد، با اين بيان كه همسران پيامبر اكرم(ص) حكم مادران معنوي و روحاني امت اسلام را دارند. (البته اين ارتباط و پيوند معنوي، تنها تأثيرش در حفظ احترام و حرمت ازدواج با زنان پيامبر است وگرنه از نظر ارث و ساير محرمات نسبي و سببي تأثيري ندارد، يعني مسلمانان حق داشتند با دختران پيامبر(ص) ازدواج كنند، در حالي كه ازدواج با دختر مادر جسماني جايز نيست. هم چنين حرمت حجاب و نگاه كردن به همسران پيامبر(ص) براي هيچ كس جز محارم آنها جايز نبود.

به صورت طبيعي ازدواج با مادر جايز نيست. قرآن كريم سپس در آيه 53 همان سوره به طور صريح ازدواج با همسران پيامبر(ص) را تحريم كرده و به حكمت حكم نيز اشاره نموده است.

در آن آيه ميفرمايد: ... شما حق نداريد رسول خدا را آزار دهيد و هرگز مجاز نيستيد همسران او را بعد از وي به همسري خود درآوريد. اين كار نزد خدا عظيم و بزرگ است

علاوه بر اين كه همسران پيامبر اكرم چون حكم مادران مؤمنان را دارند و ازدواج با مادر جايز نيست، اين كار نوعي بي حرمتي به ساحت مقدس نبي مكرم (ص) تلقي ميشود و باعث آزار و اذيت روحي حضرت ميگشت اذيت و آزار پيامبر اكرم (ص) از بزرگترين گناهان است.

موضوع اذيت پيامبر اكرم (ص) وقتي حساس تر و روشن تر ميشود كه بدانيم برخي از مسلماننماهاي منافق يا ضعيف الايمان در نظر داشتند و مترصد رحلت پيامبر اكرم بودند تا به عنوان انتقام جويي و توهين به ساحت مقدس پيامبر اكرم (ص) با همسرانش ازدواج كنند، حتي برخي افراد چون طلحه اين مطلب را به صراحت گفته بودند.(1)

براي جلوگيري از سوءاستفاده برخي سست ايمانها كه ميخواستند با اين بهانه، موقعيت اجتماعي و سياسي براي خود دست و پا كنند و به عنوان شوهر همسر پيامبر و فرد آگاه از درون خانه حضرت و تعليمات و مكتبش شناخته شوند، آن گاه به تحريف اسلام و نشر اكاذيب بپردازند و به اين وسيله پايگاه مردمي جهت فتنه انگيزي پيدا كنند.

خداوند كه عالم به همه اسرار است، در آيه 54 همان سوره با بيان اين نكته كه اگر چيزي را آشكار كنيد و به زبان جاري سازيد يا آن را پنهان كنيد، قطعاً خدا (به آن و) به هر چيزي داناست. با تحريم ازدواج زنان پيامبر اكرم (ص) بعد از حضرت، نقشه و توطئه منافقان را نقش بر آب نمود.

پينوشتها:

1 - تفسير قرطبي، ج 8، ص 531، به نقل از تفسير نمونه، ج 17، ص 404.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.