-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44167 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

علت و شرايط تحقق صيغه چيست؟

شهيد مطهري نوشته است: يكي از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفري كه مذهب رسمي كشور ما است، اين است كه ازدواج به دو گونه ميتواند صورت بگيرد: دائم و موقت... آن چه در درجه اول اين دو را از هم متمايز ميكند، يكي اين است كه زن و مرد تصميم ميگيرند به طور موقت با هم ازدواج كنند و پس از پايان مدت اگر مايل بودند تمديد كنند... ديگر اين كه ا ز لحاظ شرايط، آزادي بيشتري دارند كه به طور دلخواه با هر كه بخواهند پيمان ميبندند... ازدواج دائم مسؤوليت و تكليف بيشتري براي زوجين توليد ميكند، به همين دليل پسر يا دختري نميتوان يافت كه از اول بلوغ طبيعي كه تحت فشار غريزه قرار ميگيرد، آماده ازدواج دائم باشد. خاصيت عصر جديد اين است كه فاصله بلوغ طبيعي را با بلوغ اجتماعي و قدرت تشكيل عائله زيادتر كرده است... با اين حال، با طبيعت و غريزه چه رفتاري بكنيم؟

..... دو راه بيشتر باقي نميماند: يا اين كه جوانان را به حال خود رها كنيم و به روي خود نياوريم. به يك پسر اجازه دهيم از صدها دختر كام برگيرد و به يك دختر اجازه دهيم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد.... راه دوم ازدواج موقت و آزاد است... اين ضرورت اختصاص به ايام تحصيل ندارد. در شرايط ديگر نيز پيش ميآيد. اصولاً ممكن است زن و مردي كه خيال دارند با هم به طور دائم ازدواج كنند و نتوانستهاند نسبت به يكديگر اطمينان كامل پيدا كنند، به عنوان ازدواج آزمايشي (براي شناخت همديگر) براي مدت موقتي با هم ازدواج كنند. اگر اطمينان كامل به يكديگر پيدا كردند، ادامه ميدهند و اگر نه، از هم جدا ميشوند.(1)

صيغه نيز چون ازدواج دائم شرايط دارد كه برخي از آن چنين است: در درجه اول در عقد موقت، مدت عقد بايد معلوم شود و مَهر آن تعيين گردد.

در ازدواج موقت مرد مجبور به تأمين مخارج روزانه، لباس، مسكن و احتياجات ديگر زن از قبيل دارو و درمان نيست. در ازدواج موقت زن و مرد از يكديگر ارث نميبرند. در ازدواج دائم زن خواه ناخواه بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت كند، اما در ازدواج موقت بسته به قراردادي است كه ميان آنها منعقد ميگردد، البته از جهت خواندن صيغه عقد و شرط اجازه پدر در دختر باكره با هم مشترك هستند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.