-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44200 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

لطفاً در مورد مشكلات ازدواج موقّت در كشورمان توضيح دهيد.

غريزه جنسي يك امر ذاتي و طبيعي است كه ذات اقدس حق در نهاد هر انساني قرار داده است و همه مكاتب عالم در اصل وجود آن وحدت نظر دارند و كوچكترين ترديدي در آن ندارند، منتها در دفع و كنترل آن اختلاف دارند.

گروهي به كمونيسم جنسي اعتقاد دارند؛ يعني معتقدند ازهر طريق ممكني اشكال ندارد، حتي از مادر و خواهر و يا ساير اقوام! و هيچ زني براي شخص خاصي نيست، بلكه همه به طور مشترك از او ميتوانند استفاده كنند.

گروهي طرفدار رهبانيتند و معتقدند بايد با غريزه جنسي مبارزه كرد و آن را ارضا ننمود. كشيشيان طرفدار اين عقيدهاند.

اسلام بهترين راه دفع شهوات را ازدواج ميداند و به كساني كه امكانات عالي ندارند، سفارش به تقوا و عفاف ميكند و ميگويد: صبر كنيد و با نفس مبارزه نماييد تا زمينه ازدواج فراهم شود.

قرآن ميفرمايد: ... و آنها كه امكان ازدواج ندارند، بايد عفت پيشه كنند تا خداوند آنان را به فضلش بي نياز سازد.(1)

ازدواج دو نوع است: دائم و موقّت.

در حكم اوليه ازدواج موقّت تنها براي دو دسته بود: عزبها و كسني كه اصلاً ازدواج نكردهاند.

دسته ديگر، كسانيهستند كه زن گرفتند امّا بيش از چهار ماه در مسافرت و از زن دور بودند، يا زنهاي شان مريض بودند و قابل استمتاع نبدند و يا طلاق داده شده و يا فوت كرده بودند. بنابر اين براي زنداراني كه مانعي براي استمتاع نبود، ازدواج موقّت ممنوع بود.

وقتي گروهي ازدواج موقت را تحريم كرده و مرتكبان را مجازات ميكردند و نزديك بود اين سنّت حسنه و سنّت پيامبر(ص) به فراموشي سپرده شود، ائمه اطهار (ع) براي مبارزه با چنان افكار پوچي، ازدواج موقت را براي عموم حتّي براي كساني كه زند داشتند و هيچ منعي براي استمتاع برايشان نبود، نيز مباح كردهاند. (2)

متأسفانه در ايران به خاطر سوء استفاده يك سري از مردان بالهوس و نبودن شرايط و مهم تراز همه، عدم پذيرش جوّ عمومي اين سنّت حسنه نبوي و مورد تأييد ائمه اطهار(ع) فراموش و متروك شده است.

جناب حجة الاسلام هاشمي رفسنجاني اين مطلب را در نماز جمعه تهران مطرح ساختند، امّا به خاطر نبودن شرايط مورد حمله قرار گرفتند.

پي نوشتها:

1 - نور (24) آيه 33.

2 - نظام حقوق زن در اسلام، استاد شهيد مطهري.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.