-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44201 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:14

در صورت امكان زيانهاي زيادي روي در امور جنسي بعد از ازدواج را شرح دهيد.

درباره آميزش با همسر بيانات مختلف و به ظاهر متضادي از رسول خدا(ص) وامامان معصوم(ع) صادرشده است: مثلاً حضرت رضا(ع) فرمود: درخروس سفيد پنج خصلت از خصايل پيامبران وجود دارد:

1 - شناخت اوقات نماز.

2 - غيرت نسبت به خانواده و ناموس.

3 - سخاوت.

4 - شجاعت.

5 - آميزش زياد.

در اين حديث تصريح شده كه آميزش زياد خوب است. در حالي كه در حديث ديگري از پيامبر(ص) ميخوانيم: كسي كه تصميم دارد باقي بماند، بايد چند كار را انجام دهد:

1 - سحر خيز باشد يا صبح زود صبحانه بخورد.

2 - سعي كند خيلي بدهكاري نداشته باشد (دين زياد انسان را پير ميكند).

3 - آميزش با زنان را كم كند.

چنان كه مشاهده ميشود اين حديث اعلان ميكند آميزش زياد عمر انسان را كوتاه ميكند. از بوعلي سينا نقل شده: تا ميتوانيد جماع و آميزش را كم كنيد، چون آب زندگي است كه در رحم زنان ريخته ميشود.

جمع بين اين دو دسته روايات اين است كه اسلام ميخواهد جلو افراط و تفريط را بگيرد؛ يعني نه آن قدر از آميزش اجتناب كن كه زن و مرد از نظر غريزه جنسي اشباع نشوند، نه افراط كنند كه دچار ضعف اعصاب (1) و كوتاهي عمر و ناتواني جنسي گردند.

پي نوشتها:

1 - صدوق (ره)، خصال، ص 208، باب خمس، حديث 63.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.