-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44205 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

يا توجه به اين كه دختري 19 سالهام، آيا سن من براي ازدواج دير است؟

- آيا خواستن يك مرد متين و نماز خوان

در برخي روايات آمده بهترين سن ازدواج براي دختران، سن بلوغ و تكليف. قراين موجود در برخي از آنها نشان ميدهد منظور بلوغ جنسي است.

بايد توجه داشت اگر بلوغ جنسي با رشد جسمي و بلوغ همراه نباشد، گاهي موجب تضييع حق زن ميگردد و زندگي را متلاشي ميكند و نظام خانواده و اجتماع را دچار اختلال مينمايد. آگاهاني كه مجموعه قوانين اسلامي را ملاحظه كردهاند. توجه دارند جلوگيري از تضييع حقوق انسانها و تحكيم نظام خانواده و اجتماع از مقاصد مهمي است كه اسلام در پي تحقق آن است.

به علاوه، آداب و رسوم و اوضاع اجتماعي ويژه هر جامعهاي موجب ميشود سن ازدواج در همه جا يكسان نباشد.

در اوضاع كنوني، سن ازدواج مطلوب براي دختران در برخي شهرها مثل تهران و قم بين 17 تا 24 يا 25 ميباشد، در حالي كه در همه نقاط اين گونه نيست.

يكي از آرزوها و سعادت هر انساني داشتن همسري همفكر و هم عقيده و همدل است. پيامبر اسلام(ص)فرمود: بعد از اسلام، بزرگترين فايده و بالاترين نعمت و ارزشمندترين آن داشتن همسر خوب است.(1)

امام صادق(ع) فرمود: همسر خوب آن قدر ارزشمند است كه با طلا و نقره و هيچ چيزي نميتوان آن را مقايسه كرد و همسر بد، آن قدر بي ارزش است كه بي ارزشتر از خاك سياه است.(2)

تعبياتي چون

نوريان مرنوريان را طالبد

ناريان مر ناريان را جاذبند

و يا كند همجنس با هم جنس پرواز بيان كننده قانون طبيعت و سنت تكويني حاكم بر همه ذرات جهان است. آيه شريفه زنان خبيث و ناپاك از آن مردان خبيث و ناپاكند و مردان ناپاك نيز به زنان ناپاك تعلق دارند (و در مقابل زنان طيب و پاك به مردان پاك تعلق دارند و مردان پاك و طيب از آن زنان پاك و طيبند آن را تأييد ميكند. اگر چه اين قانون مانند همه قوانين استثنا دارد.

اگر منظورتان اين است كه در انتخاب همسر تحقيق و تفحص كنيد تا فردي متدين و خردمند، وزين و متين، خوش اخلاق و از خانواده اصيل، كه از زيبايي نسبي برخوردار باشد، كاري پسنديده، عاقلانه و مورد تأييد و تأكيد اسلام را انجام ميدهيد، اما دو نكته را دقت داشته باشيد:

1 - تجسس و دقت اضافي و غير لازم به سواسي منجر ميشود و سرانجام آن چه را كه دنبالش بوديد، نخواهيد رسيد.

2 - دختر يا از طرف و خانوادهاش به خواستگاري پسر رفتن، نوعي تحقير و توهين به دختر است كه در آغازين رززهاي زندگي شايد خيلي مهم و مشكل ساز نباشد، اما بعدها مشكل آفرين ميگردد.

پي نوشتها:

1 - وسايل الشيعه، ج 14، ص 22 و 23.

2 - همان، ص 17.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.